• Halmstads webbplatser

Möjlig plats för Röda korsets hus ska utredas

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vill att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Röda Korset Halmstad starta upp ett Röda korsets hus. Det meddelade de på sitt sammanträde i onsdags.
Huset ska vara en trygg plats för människor i utsatta livssituationer.

Halmstads kommun har redan idag flera pågående samarbeten med Röda Korset Halmstad, bland annat inom krisberedskap, att förebygga ofrivillig ensamhet och att lära sig svenska. Röda korset vill nu fördjupa samverkan ytterligare genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) och etablera ett Röda korsets hus i Halmstad.

Röda Korsets hus finns på ett par platser i Sverige. Verksamheterna kan variera något men innefattar bland annat möjlighet att kunna tillgodose människans basbehov så som mat, att kunna ta en dusch, tvätta sina kläder och att ha en plats där man kan värma sig och vila. Verksamheterna anordnar också sociala- och hälsofrämjande aktiviteter. Målgruppen är människor i utsatta livssituationer och exempelvis familjer som lever i ekonomisk utsatthet och flyktingar.

– Det här är en fantastisk idé och möjlighet som vi självklart ska ta tillvara på. Idén går helt i linje med hur vi vill fortsätta utveckla Halmstad. Ett av våra viktigaste och mest långsiktiga mål är att vi ska bygga en stark samhällsgemenskap i Halmstad, och ett sådant här hus är ett steg i det ledet. Det kan ha positiv påverkan på människors psykiska hälsa och den generella känslan av trygghet och gemenskap, säger Anna Fallkvist (M).

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen. Nästa steg blir sedan att utreda vilken lokal som kan vara lämplig för ändamålet. Önskemålet är att huset ska vara centralt placerat med närhet till kollektivtrafik och med goda möjligheter att gå eller cykla dit.