• Halmstads webbplatser

Skriv brev till framtiden – berätta hur du vill ha det

Hur vill du ha det år 2035? Skriv ett digitalt brev till framtiden och berätta! Halmstads kommun behöver dina tankar. Vi vill utveckla vår kommun i samarbete med dig som bor här.

Halmstads kommun provar i vår en ny metod för att samla in dina och andras tankar om framtiden – digitala framtidsbrev.

Du kan skriva på två teman:

  • Hur ska fler kunna bo på Halmstads landsbygder 2035?
  • Hur är du delaktig i Halmstads samhällsutveckling 2035?

Den vanliga metoden när vi vill få in synpunkter är att bjuda in till dialogmöte och att göra enkäter som vi sedan sammanställer och presenterar. Men framtidsbrev är något helt annat. Materialet presenteras med hjälp av en chatbot.

– Vi vill utveckla Halmstad tillsammans med invånarna. Vi hoppas att vi ska få fler tankar och nå fler grupper med det här nya sättet att framtidsspana, säger Karin Back, strateg, social hållbarhet.

Chatboten analyserar materialet och ger svar

De digitala brev som skickas in publiceras inte i sin helhet. Innehållet läggs i stället i en stor kunskapsbank. Man kan sedan ställa frågor till brevmaterialet och få svar från chatboten, som analyserar och sorterar materialet utifrån den fråga den får.

En fråga till chatboten kan vara: ”Vad är viktigt för personer födda mellan 2000 och 2005 för att de ska välja att bo på landsbygden? Chatboten svarar med uppgifter från de framtidsbrev som ger svar på frågan.

Alla kan ställa frågor till materialet

Alla som vill kan ställa frågor, exempelvis via kommunens webbplats. Detta kan vara intressant även för samhällsföreningar, företag med flera.

– I materialet hoppas vi kunna hitta konkreta idéer som vi kan arbeta vidare med, för utveckling av orterna på landsbygden och för delaktighet och demokrati, säger Sapna Billengren Lindström, projektledare för kommunens utvecklingsprogram.

Pilotstudie tillsammans med forskningsföretag

Framtidsbrevet är en pilotstudie som görs i samarbete med Kairos Future, ett svenskt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys, framtidsstudier och strategi.

Skicka ditt brev senast 10 juni

De digitala framtidsbreven samlas in fram till 10 juni. I höst blir materialet tillgängligt på den här sidan.

Läs mer på: www.halmstad.se/framtidsbrev Länk till annan webbplats.