• Halmstads webbplatser

Bygglovshanteringen ökar stort när företagarna sätter betyg

Under 2023 blev allt fler företagare nöjda med kommunens bygglovshantering. När de fick lämna omdömen om den service de fått så ökade betyget från lågt till godkänd.

– Mina medarbetare har arbetat hårt för att förbättra vår bygglovshantering. Nu har vi fått ett kvitto på att det har gett resultat, säger Karin Gjörtler, som tillträdde som chef för bygg- och miljöförvaltningen i slutet av mars.

Gruppbild på bygglovshandläggare

Här är några av dem i det stora gänget på kommunens bygg- och miljöförvaltning, vars hårda jobb nu gett resultat i form av mer nöjda företagare.

Resultatet kommer från Insikt, Sveriges Kommuners och Regioners mätning av företagsklimatet i landet. I denna får alla företagare som haft kontakt med Halmstads kommun i ett myndighetsärende lämna omdöme om den service de har fått. Aspekter som tas upp är bemötande, tillgänglighet, information, kompetens och effektivitet.

Företagens upplevelse mäts i NKI, nöjd kund-index. Vid mätningen 2022 fick bygglovshanteringen 50 på en 100-gradig skala, vilket var det samma som ”lågt”. Under 2023 ökade nöjdheten till 63 – och är därmed det högsta betyget för bygglov sedan 2018.

Hårt arbete bakom de förbättrade siffrorna

Bakom den ökade nöjdheten ligger en rad olika åtgärder. Bland annat har bygglovshandläggarna arbetat hårt med att få bort bygglovskön. De har också fokuserat på att öka sin hjälp till företag, framför allt genom funktionen företagsservice.

– Vi har förändrat vårt arbetssätt. Tidigare jobbade grupperna mer i stuprör men idag tar en grupp av handläggare med olika kompetenser, som till exempel bygglovshandläggare och ingenjörer, med kunden på hela resan från rådgivning till ansökan och slutbesked, säger Karin Gjörtler.

Bygglovshanteringen ligger dock fortsatt lägst bland myndighetsområden som mäts i Insikt. Men så är det även i andra kommuner; svenska företag ger sällan höga betyg till bygglovshanteringen, oavsett kommun.

Alla områden får godkänt

Nöjd kund-index mäts även för myndighetsområdena brandskydd, tillfällig markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Samtliga områden har fått ett ”högt” eller ”godkänt” index. Ett NKI mellan 62 och 69 är godkänt, ett mellan 70 och 80 betraktas som ”högt”.

Totalt har 609 företagare lämnat omdömen. Av dem som hade ett bygglovsärende lämnade 65 procent ett omdöme, vilket är den högsta svarsfrekvensen bland de olika myndighetsområdena.

När alla mätområden läggs ihop blir Halmstads NKI 72, även det ett index som är ”högt”. Det innebär att företagen i Halmstads kommun över lag är nöjda med kvaliteten i myndighetsservicen.

Halmstad på plats nummer 149

Halmstads resultat placerar oss på plats 149 bland de 198 kommuner som deltar i mätningen. Bland kommuner i Halmstads storlek ligger vi på plats 20 av 23 och har avancerat två placeringar sedan mätningen 2022.

Svaren är viktiga för fortsatt utveckling

Näringslivschef Niclas Simonsson betonar att det är mycket viktigt för kommunen att få företagens omdömen för att kunna utveckla verksamheten.

– Vi får en viktig indikator på kvaliteten i kommunens service. Därför är det extra glädjande att läsa resultaten för 2023, inte minst att vi har ökat stort när det gäller vårt bemötande och vår attityd. Det motiverar oss att fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla. Att ge god service till företagen är oerhört viktigt, säger Niclas Simonsson.