• Halmstads webbplatser

Positivt planbesked för att möjliggöra gymnastikhall

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott lämnade i går positivt planbesked för Släggan 3 i Snöstorp för att möjliggöra för en gymnastikhall där det i dag finns en padelhall.

Det var i höstas som sökanden skickade in en ansökan om planbesked få till en ändring av detaljplanen för att möjliggöra en ombyggnation av de befintliga lokalerna till en idrottshall som är anpassad för gymnastik. Ärendet har aktualiserats efter att byggnadsnämnden nyligen tvingats neka bygglov för en idrottshall med hänvisning till att det krävs en ändring i detaljplanen.

– Med nuvarande rättspraxis kunde inte byggnadsnämnden fatta något annat beslut. Men eftersom vi är positivt inställda till planerna och tycker att det är ett högprioriterat ärende vill vi så snabbt som möjligt få i gång planarbetet, och det var därför som ärendet tillkom idag. Vi värnar om föreningslivet och gymnastiken och deras ungdomsverksamhet är mycket viktig för barn och ungas hälsa – så självklart vill vi vara med och möjliggöra detta, säger Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.