• Halmstads webbplatser

Elda rätt i trädgården

I Halmstads kommun är det förbjudet att elda inom detaljplanerat område under 1 april–30 september. Undantag gäller för påsk- och valborgseldar. Övrig tid på året får du elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.

Nya EU-regler påverkar inte de lokala reglerna

1 januari 2024 kom en ny EU-regel om trädgårdsavfall. Halmstads kommun har gjort tolkningen att det är acceptabelt att elda i sin egen trädgård i en omfattning som inte stör andra.

I första hand bör du kompostera ditt trädgårdsavfall. Trädgårdsavfallet kan också lämnas på återvinningscentralerna Länk till annan webbplats.. Du kan även beställa abonnemang på trädgårdstunna Länk till annan webbplats. från HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) som då hämtar ditt trädgårdsavfall.

Vad får du lov att elda?

Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar.

Vad får du inte elda?

Det är alltid förbjudet att elda plast, målat eller impregnerat virke, halm, löv, gräs, spånskivor eller liknande material.

Innan du börjar elda

  • Kontrollera vilken brandriskprognos som råder i kommunen eller om det råder eldningsförbud.
  • Det är inte tillåtet att elda när det är mörkt eller vid stark vind.
  • Ha släckutrustning tillgängligt och möjlighet att ringa 112.
  • Se till att det inte är några djur som byggt bo eller tagit skydd i trädgårdsavfallet innan du börjar elda.
  • Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten att du tänker elda.

Så här eldar du på rätt sätt

  • Du som tänder en eld har ansvaret för att den blir släckt.
  • Undvik att elda om det blåser.
  • Lämna aldrig elden utan uppsikt.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Om du är osäker vad som gäller kan du kontakta kommunen.