• Halmstads webbplatser

Halmstad Business Incubator AB

Halmstad Business Incubator AB (HighFive Innovationsarena) svarar för kommunens stöd till nyföretagande och tillhandahåller start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag.