Halmstad Business Incubator AB

Halmstad Business Incubator AB svarar för kommunens stöd till nyföretagande och tillhandahåller start- och tillväxtmiljö för innovations- och tillväxtföretag.