• Halmstads webbplatser

Att vara god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper en annan människa att bevaka sina intressen, sköta sin ekonomi och få vardagen att fungera.