• Halmstads webbplatser

Att vara särskilt förordnad förmyndare

Så sköter du ditt uppdrag som särskilt förordnad förmyndare, även kallat särskilt förordnad vårdnadhavare.

När du får ett nytt uppdrag eller ditt uppdrag utvidgas

När du fått ett nytt uppdrag som förordnad förmyndare, ska du lämna en förteckning över barnets tillgångar inom två månader. Undantaget är om du tar över efter en annan förordnad förmyndare. Skulle ditt uppdrag utvidgas, ska du lämna in en ny förteckning inom en månad.

Gör en förteckning över tillgångar och skulder

Att sköta ditt uppdrag

Du ska förvalta barnets tillgångar och se till att de används till barnets nytta. Det innebär att barnets pengar i skälig omfattning användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Resten av tillgångarna ska du placera på ett tryggt sätt med skälig avkastning.

Du företräder också barnet i angelägenheter som rör tillgångarna. Undantaget är när det anges i lag att detta görs av någon annan.

Barn som fyllt 16 år har rätt att vara med och tycka till i viktiga frågor om ekonomin. Du behöver även prata med den unges eventuella sambo.

Du ska hålla din egen och barnets ekonomi skilda åt. För löpande anteckningar om vad du gör med pengarna under året, inför den årliga redovisningen (läs mer längre ner).

Vad du inte får göra

Du får inte:

 • Skänka barnets pengar eller egendom till någon annan, förutom mindre presenter då barnet till exempel vill fira någon och det inte försämrar ekonomin.
 • Använda barnets pengar till någon annan.

Åtgärder som överförmyndaren måste godkänna

Du behöver samtycke från överförmyndaren för att göra följande åt barnet:

 • Ta ut pengar från spärrat konto
 • Placera pengar eller ta ett lån
 • Köpa, sälja eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt
 • Fördela egendom vid arvskifte och bodelning
 • Driva en rörelse
Ansök om att ta ut pengar från spärrat konto
Ansök om samtycke för övriga åtgärder

Gör en årsredovisning varje år som du har uppdraget

Du ska redovisa barnets ekonomi till kommunens överförmyndare varje år. Därför behöver du föra löpande anteckningar om vad du gör med pengarna under året.

Så länge barnet är under 18 år, redovisar du perioden 1 januari till och med 31 december. Det gör du i en årsräkning innan 1 mars året därpå.

Gör en årsredovisning
Gör en redogörelse

När ditt uppdrag avslutas

Uppdraget avslutas:

 • när den unge fyller 18 år och blir myndig
 • om någon av föräldrarna kan ta över som förmyndare
 • om du inte vill eller kan vara förmyndare längre
 • om du inte längre är lämplig för uppdraget

När ditt uppdrag upphör ska du:

 • Genast lämna över de förvaltade tillgångarna till den unge eller, om någon annan ska överta förvaltningen, till denna person.
 • Lämna in en slutredovisning för det sista året senast en månad efter att uppdraget upphört.
Gör en slutredovisning

Ditt arvode

För förmyndarskapsdelen har du som särskilt förordnad förmyndare rätt till ett arvode och ersättning för de utgifter som du har haft inom uppdraget. Arvodet är normalt tre procent av prisbasbeloppet Länk till annan webbplats. per år. I det beloppet ingår kostnadsersättning och reseersättning.

Ditt arvode betalas ut årligen, efter att din redovisning har granskats av överförmyndaren.

Om det är barnet som betalar ditt arvode, tar du själv ut det från barnets bankkonto. För att kunna göra det behöver du arvodesbeslutet, eftersom det gäller som uttagsmedgivande.

Barnet ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för arvodet.