• Halmstads webbplatser

Förteckning över tillgångar och skulder

En tillgångsförteckning gör du om du ska redovisa någon annans ekonomi.

Du kan behöva göra en förteckning om du:

När du lämnat in förteckningen, kan du även i fortsättningen behöva redovisa via en årsräkning och sluträkning.

Gör en förteckning över tillgångar och skulder

Instruktioner

Bifoga alltid kapital- och räntebesked som verifikation på samtliga konton och övriga tillgångar.

Normalt lösöre behöver inte redovisas i förteckningen, såvida det inte är värdefulla antikviteter, frimärkssamlingar och liknande.

Se film om hur du fyller i förteckningen steg för steg Länk till annan webbplats.

Om du ska redovisa ditt barns tillgångar och skulder

Ange barnets tillgångar och skulder senast en månad efter den dagen då något av följande inträffat:

  • Ditt barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp Länk till annan webbplats.
  • Barnet blir ägare till en fastighet
  • Barnet får tiilångar med villkor om att de ska kontrolleras av överförmyndaren, exempelvis ett arv, en gåva eller försäkring
  • Överförmyndaren meddelar att det finns andra skäl till att kontrollera hur barnets pengar används

Du ska redovisa samtliga tillgångar förutom om barnet har ett ungdomskonto som hen själv använder. Samtliga förmyndare ska underteckna förteckningen. Det kan du göra i e-tjänsten. Bifoga saldobesked från banken.