• Halmstads webbplatser

Ekonomiskt bistånd – gör ansökan

Här finns information om hur du ansöker och vilka dokument du behöver förbereda. Det är mycket viktigt att du bifogar alla dokument (se listan längre ner på sidan) till din ansökan annars är det stor risk att du får avslag på din ansökan.

Så fungerar ekonomiskt bistånd

Om inte har läst om vad ekonomiskt bistånd är och hur det fungerar, hittar du det här:

Ansökan

Du kan ansöka via kommunens e-tjänst för ekonomiskt bistånd nedan. För att logga in i e-tjänsten behöver du och din eventuella partner ha bank-ID Länk till annan webbplats..

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt, ring kommunens kundcenter.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner

Ni ska i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om ni ändå behöver söka ekonomiskt bistånd ska ni göra en gemensam ansökan. Den ena sökande loggar in först och fyller i ansökan. Därefter ska den medsökande logga in och godkänna de uppgifter som partnern har lämnat.

Du som är god man

En god man eller förvaltare kan inte göra en digital ansökan åt sin huvudman. Huvudmannen måste logga in och signera ansökan med sin e-legitimation eller sitt bank-ID. Om det inte är möjligt, kontakta kommunen.

Krav för att din ansökan ska kunna utredas

När du ansöker om ekonomiskt bistånd, kommer en handläggare att utreda din situation. Om inte handläggaren kan göra en fullständig utredning, riskerar du att få avslag på din ansökan. Tänk därför på att:

 • Bifoga eller lämna in alla uppgifter som krävs enligt nedan.
 • Uppge ett telefonnummer så att handläggaren kan kontakta dig under utredningen vid behov. Om du inte svarar när handläggaren försöker nå dig, kan det leda till avslag.

Dokument att bifoga om du ansöker för första gången

Bifoga alla underlag som pdf-format enligt listan nedan. Det går också bra att lämna in underlagen i pappersform inom fem arbetsdagar till receptionen på Fredriksvallsgatan 7 i Halmstad.

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till en polisanmälan. Du blir även återbetalningsskyldig.

Uppgifter om din ekonomi

 • Ekonomisk översikt från alla banker där du/ni har engagemang. Uppgifter om vem kontoöversikten tillhör behöver framgå på underlaget.
 • Kontoutdrag från samtliga av dina/era bankkonton, fyra månader bakåt i tiden. Saldo, kontonummer samt uppgifter om vem kontot tillhör behöver framgå.
 • Dokumentet "Kontroll - och inkomstuppgifter för inkomstår 2023" från Skatteverket. Du kan hämta det här dokumentet på Statens servicecenter på Skansgatan 1E i Halmstad eller kontakta dem och få det hemskickat.
 • Underlag på de utgifter du/ni vill ansöka om (kvitton, fakturor). Redovisa även underlag för att styrka de utgifter du/ni har haft under de senaste fyra månaderna.
 • Hyreskontrakt samt aktuell hyresavi (om du eller ni betalar hyra).

Redovisa din arbetssituation eller studier

 • Om du har ett arbete behöver du redovisa ett anställningsbevis.
 • Har du haft lön under de senaste fyra månaderna behöver du redovisa lönebesked för dessa månader.
 • Om du är arbetslös eller deltidsarbetslös behöver du redovisa en lista på de arbeten du har sökt de senaste tre månaderna.
 • Om du har avslutat ett arbete under det senaste halvåret behöver du redovisa ett arbetsgivarintyg.
 • Om du läser SFI behöver du redovisa närvarorapport från SFI för de senaste tre månaderna. Vi måste veta vilken nivå du läser SFI på.

Om du inte kan arbeta

 • Om du är sjukskriven eller har varit det under de senaste fyra månaderna behöver du redovisa aktuellt läkarintyg.
 • Om det finns andra skäl till att du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande behöver du styrka detta med underlag.

Beslut om uppehållstillstånd

Om du har tillfälligt uppehållstillstånd, redovisa fullständigt beslut från Migrationsverket.

Om du gör en återansökan

Spara alla underlag i minst 30 dagar eftersom du behöver redovisa dem vid en stickprovskontroll eller förfrågan från socialsekreterare.

Ansök via e-tjänst

Om du ansöker för första gången, är det viktigt att du bifogar alla handlingar som pdf-filer i e-tjänsten. Läs mer i listan ovan. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt, ring kommunens kundcenter.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Handläggaren kan begära in ytterligare underlag om det behövs för att fullständigt utreda din eller er rätt till ekonomiskt bistånd.

Följ ditt ärende

Om du är aktuell för ekonomiskt bistånd kan du följa ditt ärende i e-tjänsten. Du kan se beslut, summa, datum för utbetalning och bokade tider med din handläggare. Om du inte kan logga in i e-tjänsten, behöver du be din handläggare att aktivera den åt dig. Sedan loggar du in med bank-ID.

Följ ditt ärende