Stiftelser och fonder – gör ansökan

När du har hittat en stiftelse du vill ansöka ifrån, gör du det här. Den person som du söker för ska vara folkbokförd i Halmstads kommun, om inte stiftelsen säger något annat.

Om du söker som privatperson

Om du ansöker om medel som privatperson, behöver du bifoga digitala kopior av:

  • Din hyresavi
  • Din senaste inkomstdeklaration eller inkomstuppgifter från skatteverket

Uppgifterna om dina inkomster kan du ladda ner på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats. Logga in på Mina sidor och välj "Skatter och deklarationer" eller "Lön, pension, sjukpenning m.m.".

Om du söker för tandvård, glasögon eller hjälpmedel behöver du även bifoga ett kostnadsförslag. Det ska vara undertecknad av exempelvis tandläkare, optiker, läkare eller liknande.

Ansöka från mer än en stiftelse

Du kan ansöka från flera stiftelser till samma syfte. Börja med att välja en stiftelse att ansöka från i e-tjänsten. Du får då möjlighet att lägga till fler stiftelser av samma typ i din ansökan.

Vill du däremot ansöka från olika stiftelser till olika syften, behöver du göra flera ansökningar.

Ansökan

Ansökan är öppen 1 juni – 31 augusti. Din ansökan behöver vara komplett och komma in i tid för att kunna behandlas.

Om du behöver hjälp med ansökan, kan du kontakta kommunens kundcenter. De kan guida dig via telefon eller på plats i Rådhuset.

Ansök om pengar från stiftelse