• Halmstads webbplatser

Självservice för redovisning av ekonomi

Här redovisar du tillgångar och skulder för en person vars ekonomi du har ansvar för. Det kan vara ditt barn, eller någon du är förmyndare, god man eller förvaltare för.