Årsräkning – anmäl dig till workshop

Behöver du som är god man eller förvaltare behöver hjälp med din årsräkning? Då kan du delta i workshops med handläggare från överförmyndarkansliet.

Du kan anmäla dig från mitten av januari. Behöver du hjälp med din slutredovisning, kontakta kommunen för personligt stöd.

Anmäl dig till workshop