• Halmstads webbplatser

God man och förvaltare – anmäl dig till utbildning

Här kan du anmäl dig till en utbildning för blivande gode män och förvaltare.

Denna utbildning är frivillig och du får gå om utbildningen mer än en gång om du behöver.

Anmäl dig till utbildning för blivande gode män och förvaltare