• Halmstads webbplatser

Du som vill bli god man eller förvaltare

Som god man hjälper du en eller flera personer att bevaka sina intressen, sköta sin ekonomi och få vardagen att fungera. Din insats kan vara livsavgörande och behovet är stort. Orkar du åt någon som inte kan?

Se filmerna

Här får du träffa Paul som berättar om varför han valde att bli god man. Vad som är det bästa och vad som är det svåraste med uppdraget. Titta även på introduktionsfilmen.

Intresseanmälan

Känns uppdraget som något för dig? Anmäl dig då till en personlig intervju. Under intervjun får berätta om dig själv och vad du kan bidra med. Du förbinder dig inte till något när du anmäler.

Anmäl dig till intervju

Genomgång av redovisning

När du kommer till steg fyra ska du gå igenom utbildningen "Grunderna i redovisning". Det är en viktig del av godmanskapet.

Grunderna i redovisning

Utbildning

Om du vill ha mer stöd innan du går vidare, kan du anmäla dig till en utbildning för blivande gode män och förvaltare. Det är en frivillig utbildning som kan göras antingen digitalt eller fysiskt på plats.

Anmäl dig till utbildning

Test och kontroll

Sista steget är ett kort kunskapstest. Precis som vid andra ideella uppdrag görs en kontroll i Polisens belastningsregister, Kronofogdens register och Socialtjänstens register, innan du erbjuds uppdraget.

Gör kunskapstest

Nu är du redo för ditt första uppdrag!

Grattis, du är nu redo att bli god man. Tillsammans hittar vi ett lämpligt uppdrag för dig. Till din hjälp får du en praktisk handbok och kontinuerlig information via e-post. Du kan även få stöd av Hallands god mans- och förvaltarförening.

Vem kan bli god man?

Kan vem som helst bli god man? Eller krävs det viss kompetens eller personliga egenskaper?

Enligt föräldrabalken ska en god man eller förvaltare vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". Det innebär att du inte ska ha gjort dig skyldig till något brott som kan påverka ditt uppdrag. Du ska kunna agera med ett sunt förnuft och ha allmänna kunskaper i vardagsekonomi. Du ska ha lätt för att engagera dig i andra människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.

Alla gode män och förvaltare kontrolleras hos kronofogde­myndigheten. Dessutom hämtas utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister och socialtjänstens register.

Vad gör en god man?

Personen som du har uppdraget för kallas för huvudman. Beroende på huvudmannens behov kan uppdraget bestå av en, två eller tre av följande: Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det kan exempelvis innebära:

Bevaka rätt

 • Ansöka om bidrag och insatser
 • Överklaga beslut
 • Teckna avtal
 • Företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning
 • Ansöka om skuldsanering

Förvalta egendom

 • Betala räkningar
 • Göra en budget med eller åt huvudmannen
 • Ta hand om pension och bidrag
 • Se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt

Sörja för person

 • Se till att huvudmannen får den vård som hen har rätt till
 • Besöka huvudmannen regelbundet
 • Hjälpa till med att ta beslut om boende, utbildning och fritid

God man till ensamkommande barn

Stöd i ditt uppdrag

Du kommer att få personlig kontakt med överförmyndaren i början av ditt uppdrag och inför din redovisning. Efter tre månader erbjuds du en uppföljningsutbildning om hur det går i ditt uppdrag. Du får även en handbok med praktisk information om att vara god man eller förvaltare.

Prata med någon med erfarenhet av uppdraget

Om du vill ställa frågor till någon som redan är god man eller förvaltare kan du kontakta Hallands godmans- och förvaltarförening Länk till annan webbplats.. De anordnar nätverkscaféer för gode män och förvaltare och erbjuder mentorskap.

Ordföranden i föreningen heter Paul Liljencrantz och kan nås på:
070-661 00 79
liljencrantzpaul@gmail.com

Arvode

Uppdraget är i grunden ideellt, men du har rätt till ett arvode och ersättning för dina utlägg som resor till och från huvudmannen. Arvodets storlek beslutas av överförmyndaren och betalas av huvudmannen, eller kommunen om huvudmannen har för låg inkomst. Ett vanligt arvode ligger på upp till 10 000 kronor per år före skatt men beror på uppdragets omfattning.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Det är frivilligt att ha en god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om hen riskerar att ta ekonomiska beslut som kan skada sig. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren behöver inte ha något samtycke från sin huvudman i besluten som fattas. En god man däremot måste alltid ha huvudmannens samtycke om personen förstår vad saken gäller.

Kontakt

Har du frågor, kontakta kommunen.