• Halmstads webbplatser

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Om du får en god man eller förvaltare beror på hur mycket hjälp du behöver. God man är en frivillig insats, till skillnad från förvaltare.

Gemensamt är att båda ska göra det som är bäst för dig.

En god man bestämmer tillsammans med dig

Kan du vara med och ta viktiga beslut om ditt liv, passar en god man bäst. Den gode mannen får inte bestämma något åt dig utan att be dig om lov. Har du svårt att förklara vad du vill, kan den gode mannen istället fråga din familj eller boendepersonal om vad som vore bäst för dig.

Även om du har en god man så kan du fortfarande:

Ta ut pengar från banken, skriva avtal och ansöka om hjälp från samhället. Du blir alltså inte begränsad i livet. För att din gode man ska kunna hjälpa dig, är det dock viktigt att du samarbetar och håller dig till vad ni har kommit överens om.

Det är frivilligt att ha en god man och du kan ändra eller avsluta uppdraget när du vill.

En förvaltare bestämmer åt dig

Om du riskerar att ta beslut som skadar dig, kan du istället få en förvaltare. Personen ska ta reda på vad som är bäst för dig genom att prata med dig eller till exempel din familj. Förvaltaren får däremot bestämma saker åt dig utan att be dig om lov.

Med en förvaltare kan du inte ingå avtal, ta ut pengar från banken eller skriva under ansökningar. Det finns fortfarande några beslut du får ta själv. Exempel på det är att rösta i allmänna val, söka jobb, gifta dig och bestämma om din vård.

Det är Tingsrätten som beslutar att du ska ha en förvaltare. Du kan inte tacka nej till det, men en gång per år undersöker överförmyndaren om du fortfarande behöver ha en förvaltare. Du kan även själv ansöka till Tingsrätten om att avsluta insatsen tidigare.