• Halmstads webbplatser

Bli god man och förvaltare – kunskapstest

Är du intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare? Efter att du har haft ett personligt samtal med hos överförmyndarkansliet ska du göra detta test.

Om du inte har haft ditt personliga samtal, börja här:

När du har skickat in dina svar görs ,precis som vid andra ideella uppdrag, görs en kontroll i Polisens belastningsregister, Kronofogdens register och Socialtjänstens register. Därför behöver du uppge ditt personnummer. Om du bedöms som lämplig kan du därefter bli erbjuden ditt första uppdrag. Vi kontaktar dig!

Kunskapstest


För- och efternamnFlera alternativ kan vara rätt svar.
Vad ingår i uppdraget som god man? * (obligatorisk)
Vad ingår i uppdraget som god man?


Vad ingår INTE i uppdraget som god man? * (obligatorisk)
Vad ingår INTE i uppdraget som god man?Vilket påstående är rätt?
Vilket påstående är rätt?


Vad måste en god man göra som har förvalta egendom i uppdraget? * (obligatorisk)
Vad måste en god man göra som har förvalta egendom i uppdraget?Vilka fyra saker ska du göra när du börjar ditt uppdrag som god man? * (obligatorisk)
Vilka fyra saker ska du göra när du börjar ditt uppdrag som god man?


Vilka påståenden om bokföring är korrekta? * (obligatorisk)
Vilka påståenden om bokföring är korrekta?


Vilka påståenden om huvudmannens ekonomi är korrekta? * (obligatorisk)
Vilka påståenden om huvudmannens ekonomi är korrekta?

Huvudmannen bör som regel ha tre konton. Vilka påstående om huvudmannens konton är korrekta? * (obligatorisk)
Huvudmannen bör som regel ha tre konton. Vilka påstående om huvudmannens konton är korrekta?


Vilket stöd kan du få som ny god man? * (obligatorisk)
Vilket stöd kan du få som ny god man?

Tack för att du orkar åt någon annan som inte kan!