• Halmstads webbplatser

Synpunkter och klagomål på förskola

Om du har synpunkter eller klagomål på en förskola som kommunen driver är det viktigt att du framför dem. Här får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunala förskolor

Det är viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring.

Prata med personalen på förskolan

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunal förskola är det bäst om du framför synpunkten direkt till den det berör. Synpunkter från barn, föräldrar och andra lämnas därför till förskollärare, barnskötare eller annan berörd personal.

Kontaktuppgifter till personal på förskolor finns på deras webbplatser eller i Unikum.

Kontakta rektor

Om du inte är nöjd med hur verksamheten hanterat din synpunkt kan du kontakta förskolans rektor.

Kontakta verksamhetschef eller förvaltningschef

Om du inte är nöjd med hur rektorn hanterat din synpunkt kan du först kontakta verksamhetschef och därefter förvaltningschef. Kontakta kommunen för att framföra din synpunkt till verksamhetschef eller förvaltningschef.

Säg vad du tycker — synpunkter och förslag

Om du ändå inte är nöjd

Om du har inte är nöjd med kommunens svar eller åtgärd på din synpunkt kan du kontakta andra myndigheter beroende på vad synpunkten gäller.

Pedagogisk verksamhet

Om du anser att en legitimerad förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du också göra en anmälan till Skolinspektionen.
www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Kränkningar och diskriminering

Om ditt barn har blivit mobbat eller kränkt och du anser att förskolan inte vidtagit åtgärder eller fått stopp på kränkningarna kan du lämna uppgifter till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.
beo.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Om ditt barn har blivit mobbat eller kränkt på ett sätt som har samband med barnets kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Då betraktas det som diskriminering.
www.do.se Länk till annan webbplats.

Efter att du lämnat din synpunkt

Så hanterar vi dina synpunkter

Om du kontaktat kommunen och lämnat en synpunkt ska du få en bekräftelse inom två arbetsdagar. Inom fem arbetsdagar ska du få svar på din synpunkt. Om vi behöver göra en utredning kontaktar vi dig. Då kan det ta längre tid än fem arbetsdagar innan du får svar på din synpunkt.

Kommunen har rutiner och ansvar för att ta emot och utreda klagomål mot kommunala förskolor och grundskolor. Lagarna som styr klagomålshantering finns i skollagen Länk till annan webbplats..

Överklaga ett beslut

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med och som kan överklagas, så finns det en besvärshänvisning bifogat med beslutet där det finns information om hur du ska göra. Alla beslut kan inte överklagas.

Allmänna frågor eller synpunkter om förskolan

Om din synpunkt eller klagomål inte berör en specifik förskola, kan du framföra din synpunkt till kommunen.

Säg vad du tycker — synpunkter och förslag

Klagomål på fristående förskolor

Om du har klagomål på en fristående förskola eller skola ska du i första hand kontakta den verksamheten och i andra hand kontakta kommunen som är tillsynsmyndighet.