Förskolors öppettider

De kommunala förskolornas öppettider är helgfri vardag klockan 06.30–18.30. Vissa förskolor har längre öppettider.

Förskolor med längre öppettider

Om du på grund av ditt arbete behöver lämna barn på förskolan tidigare eller senare på dygnet kan du söka till förskolor som har utökade öppettider mellan klockan 06.00–19.00.

Ansök till en förskola med längre öppettider

  • Du kan bara ansöka om du har behov av platsen i minst tre månader framåt.
  • Ansök minst tre veckor innan du har behov av platsen.
  • Du behöver intyg som styrker ditt behov av platsen.