• Halmstads webbplatser

Förskolors öppettider

De kommunala förskolornas öppettider är helgfri vardag klockan 06.30–18.30. Några förskolor har längre öppettider.

Förskolor med längre öppettider klockan 06.00-19.00

Om du på grund av ditt arbete behöver lämna barn på förskolan mellan 06.00–19.00 kan du ansöka till följande förskolor:

Ansökan

  • Du kan bara ansöka om du har behov av utökade öppettider i minst tre månader framåt.
  • Ansök minst tre veckor innan du har behov av utökade öppettider.
  • Du behöver intyg som styrker ditt behov.
  • Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ha behov av utökade öppettider.
Ansök om utökade öppettider i förskola

Välja förskola med längre öppettider

Klicka på "Öppna stor karta" och skriv in din adress i sökfältet för att se vilket område och vilka förskolor med längre öppettider du tillhör. Ditt barn har förtur till plats på förskolorna i området.

Ändrade öppettider från och med augusti 2024

Från och med augusti 2024 ändras de kommunala förskolornas ordinarie öppettider till helgfria vardagar måndag till fredag klockan 06.15–18.15.

Då kan du inte längre ansöka till förskolor med längre öppettider, men om du har behov av att lämna tidigare eller hämta senare (tidigast klockan 06.00 eller senast klockan 18.30), behöver du styrka ditt behov med ett intyg som visar dina arbetstider eller restider till och från arbetet. Prata med rektorn på förskolan om du har behov.