Förskolors öppettider

De kommunala förskolornas öppettider är helgfri vardag klockan 06.30–18.30. Vissa förskolor har längre öppettider.

Förskolor med längre öppettider

Om du på grund av ditt arbete behöver lämna barn på förskolan tidigare eller senare på dygnet kan du ansöka till förskolor som har längre öppettider, mellan klockan 06.00–19.00.

Om ditt barn redan går på en av förskolorna kan du ansöka om att få lämna barnet tidigare eller hämta barnet senare under de utökade öppettiderna.

Ansökan

  • Du kan bara ansöka om du har behov av utökade öppettider i minst tre månader framåt.
  • Ansök minst tre veckor innan du har behov av utökade öppettider.
  • Du behöver intyg som styrker ditt behov.
  • Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ha behov av utökade öppettider.
Ansök om utökade öppettider i förskola

Välja förskola med längre öppettider

Klicka på "Öppna stor karta" och skriv in din adress i sökfältet för att se vilket område och vilka förskolor med längre öppettider du tillhör. Ditt barn har förtur till plats på förskolorna i området.