Förskolors öppettider

De kommunala förskolornas öppettider är helgfri vardag klockan 06.30–18.30. Några förskolor har längre öppettider.

Förskolor med längre öppettider klockan 06.00-19.00

Om du på grund av ditt arbete behöver lämna barn på förskolan mellan 06.00-19.00 kan du ansöka till följande förskolor:

Ansökan

  • Du kan bara ansöka om du har behov av utökade öppettider i minst tre månader framåt.
  • Ansök minst tre veckor innan du har behov av utökade öppettider.
  • Du behöver intyg som styrker ditt behov.
  • Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ha behov av utökade öppettider.
Ansök om utökade öppettider i förskola

Välja förskola med längre öppettider

Klicka på "Öppna stor karta" och skriv in din adress i sökfältet för att se vilket område och vilka förskolor med längre öppettider du tillhör. Ditt barn har förtur till plats på förskolorna i området.