• Halmstads webbplatser

Sjukanmälan och frånvaro i skolan

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan ska du göra en sjukanmälan innan skolan börjar för dagen. I Skola24s appar och webbplats kan du registrera frånvaro för delar av skoldagen eller sjukanmäla barnet för flera dagar i rad. Du kan också ringa 0515–777014 för att sjukanmäla barnet eller eleven samma dag.

Elever som fyllt 18 år rapporterar själva.

Sjukanmälan via telefon

Ring 0515-77 70 14 och ange barnets personnummer. Lyssna klart tills du får en bekräftelse att anmälan är registrerad. Om du avbryter samtalet kommer anmälan inte registreras.

Sjukanmälan via telefon gäller för hela skoldagen. Om du ringer efter klockan 12.00 registreras sjukanmälan på nästa dag.

Tänk på att du måste ringa varje dag dag barnet är borta från skolan.

Sjukanmälan och frånvaro via webb eller mobilapp

I Skola24s appar och webbplats kan du sjukanmäla barnet för en eller flera dagar i rad.

Om barnet till exempel ska på läkarbesök eller tandläkarbesök kan du registrera frånvaron i förväg. Kontakta då också barnets mentor (lärare).

Sjukanmälan via webb – Skola24

Appen Skola 24

Öppna appen och välj Extern inloggning: – Halmstad. Logga in med bank-ID. Appen finns för iOS i AppStore och för Android i Play Butik. I appen kan du se barnets schema och frånvarohistorik.

Appen Unikum Familj

Logga in med bank-ID. Appen finns för iOS i AppStore och för Android i Play Butik.

Webbplatsen Skola24

Gå till Skola24s webbplats Länk till annan webbplats. och välj “e-legitimation” för att logga in. På webbplatsen kan du se barnets schema och frånvarohistorik.

Om du inte har bank-ID


Om du inte har bank-ID kan du antingen ringa till Skola24 för att sjukanmäla barnet, eller logga in med inloggningsuppgifter. Kontakta din skola för information om hur du ska göra.

Om du inte har ett konto i Skola24

När ditt barn börjar förskoleklass får du automatiskt ett konto i Skola24 så att du kan registrera och se ditt barns frånvaro via app eller webb. Om du är nyinflyttad i kommunen eller bor i en annan kommun behöver du först ansöka om ett konto.

Ansök om konto i Skola24

Sjuk- och frånvaroanmälan till fritidshem

Om ditt barn är sjuk ska du meddela förskolan och registrera frånvaro i appen IST Home Skola Länk till annan webbplats. (lämna och hämta).

Om du blir sjuk under skoltid

Om du som elev blir sjuk under dagen och går hem tidigare, meddela det till din lärare. Lärarna närvaro- och frånvarorapporterar elever i samband med lektionerna.

Olycksfall under skoltid

Om du skadar dig under skoltid kan du vända dig till skolsköterskan.

Skadeanmälan kan göras till kommunens försäkringsbolag.

Olycksfallsrapport

För en säker arbetsmiljö med förebyggande av olyckor, ber vi dig skriva en olycksfallsrapport vid skada eller allvarlig incident, kränkning eller hot om våld. Blankett finns hos skolsköterskan. Gymnasieelever hittar även blanketten i Teams.

Elever som fyllt 18 år

Elever som fyllt 18 år sjukanmäler sig själva. Eleverna kan ge behörighet till vårdnadshavare att följa elevens frånvaro i Skola24. Kontakta skolan för mer information.

Utredning vid längre frånvaro

Om en elev i grundskolan är frånvarande en längre tid eller vid upprepade tillfällen ska skolan utreda vad frånvaron beror på, eftersom barn omfattas av skolplikt. Skolan ska systematiskt och regelbundet arbeta för att främja skolnärvaro och förebygga frånvaro.

Olovlig frånvaro och studiebidrag

Skolan är skyldig att rapportera olovlig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Olovlig frånvaro kan leda till att CSN drar in ditt studiebidrag. Mer information om konsekvenser vid olovlig frånvaro på CSNs webbplats. Länk till annan webbplats.

Ansöka om ledigt från skolan

Ansök om ledigt från grundskolan
Ansök om ledigt från gymnasieskolan