• Halmstads webbplatser

Ledighet från grundskolan – gör ansökan

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan utöver loven måste du ansöka om ledighet eftersom barnet har skolplikt. Elever i skolan kan få ledigt för till exempel vissa resor, begravningar, familjehögtider eller religiösa högtider.

Innan du ansöker

Du ska ansöka oavsett om ditt barn behöver vara ledigt delar av skoldagen eller hela skoldagar. Om barnet behöver vara ledigt för till exempel tandläkarbesök eller läkarbesök registrerar du istället frånvaro i Skola24.

Lämna ansökan till skolan i god innan barnet behöver vara ledigt. Kontakta skolan om du inte kan ansöka via e-tjänsten.

Ledighetsansökan – Skola24

Beslut om ledighet

Skolan beslutar om ledighet för elever 1–10 dagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet än tio dagar per läsår.

När du ansökt om ledigt tar skolan ett beslut om ledigheten utifrån elevens studiesituation, ledighetens längd och angelägenhet och utifrån möjligheterna att ta igen den förlorade undervisningen. Skolan gör en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Om eleven inte beviljas ledighet

Om en elev inte beviljas ledighet men ändå är frånvarande får eleven ogiltig frånvaro.