• Halmstads webbplatser

Anmäl konto för återbetalning av förskole- eller fritidshemsavgift

Anmäl ditt bankkonto via e-tjänsten

Anmäl bankkonto för återbetalning – e-tjänst

Logga in med bank-ID

Du behöver logga in med din e-legitimation. Om du saknar e-legitimation, kontakta kommunen så får du hjälp.