Anmäl konto för återbetalning av förskole- eller fritidshemsavgift

Här kan du som har betalat för hög avgift för förskola eller fritidshem anmäla ditt bankkonto som avgiften ska betalas tillbaka till.

Registrera ditt bankkonto senast den 31 maj 2023.

Anmäl ditt bankkonto via e-tjänsten

Anmäl bankkonto för återbetalning – e-tjänst

Logga in med bank-ID

Du behöver logga in med din e-legitimation. Om du saknar e-legitimation, kontakta kommunen så får du hjälp.