• Halmstads webbplatser

Skolskjuts – hämta tidtabeller för beviljad skolskjuts

Du som fått beslut om skolskjuts till ditt barn kan se tidtabell och hållplats via e-tjänsten, tidigast två veckor innan höstterminens start.

Hämta tidtabeller för beviljad skolskjuts