• Halmstads webbplatser

Skolplikt – anmäl flytt utomlands

Ska ditt barn vara utomlands längre än sex månader ska du göra en utflyttsanmälan för att undvika ogiltig frånvaro.

Om ditt barn ska gå i skola utomlands ska du bifoga ett intyg från den nya skolan i e-tjänsten.

Utflyttsanmälan – kommunal grundskola