• Halmstads webbplatser

Skolskjuts inom grundskola i Halmstads kommun

Om ditt barn har långt till skolan kan barnet ha rätt till skolskjuts. Ditt barn kan också ha rätt till skolskjuts på grund av till exempel funktionsnedsättning eller om vägen till skolan inte är trafiksäker.

Avstånd mellan skolan och hemmet

För att ha rätt till skolskjuts ska ditt barn vara folkbokförd i Halmstads kommun och ha ett visst gångavstånd till skolan eller busshållplatsen:

  • Mer än 2 kilometer om du går i årskurs F–3
  • Mer än 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
  • Mer än 4 kilometer om du går i årskurs 7–9

Halmstads kommun gör avståndsbedömningen och gränsdragning sker i grönområde eller huvudgata närmast kilometergränsen.

Skolor med skolskjuts (skolbuss eller skolbiljett till linjebuss) – kräver ej ansökan

Om ditt barn uppfyller kraven för skolskjuts och går på någon av skolorna som har skolbuss behöver du inte ansöka om skolskjuts. Du får ett beslut via e-post under våren om att ditt barn har rätt till skolskjuts. I beslutet ska du tacka ja eller nej till om ditt barn ska nyttja skolskjutsen.

Ansökan om skolskjuts

De flesta behöver inte ansöka om skolskjuts, se ovan.

Du behöver ansöka om skolskjuts till ditt barn om:

  • ditt barn flyttar till eller inom Halmstad.
  • ditt barn bor på två adresser inom Halmstads kommun och behöver skolskjuts från båda adresserna. Barnet ska bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna och uppfylla kraven för skolskjuts. Du behöver söka skolskjuts för växelvis boende inför varje läsår.
  • ditt barn ska gå på en annan skola än sin tilldelade skola kan du ansöka men är inte garanterad skolskjuts.
  • ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning.
  • ditt barn har en planerad operation som kräver skolskjuts under en period.
  • vägen till skolan inte är trafiksäker.
Ansök om skolskjuts i e-tjänsten

Skolskjuts vid olyckshändelse

Om ditt barn genom olyckshändelse har skadat sig och behöver skolskjuts gäller den elevförsäkring som kommunen tecknat oavsett när på dygnet olyckan skett. Du ska alltså ansöka om skolskjuts (taxi) via försäkringsbolaget.

Ansök om skolskjuts senast den 1 juni inför varje nytt läsår

För att vara garanterad ett beslut om skolskjuts innan skolstarten i augusti behöver du inför varje nytt läsår ansöka om skolskjuts senast den 1 juni.

Det kan ta upp till fyra veckor innan du får svar på din ansökan. Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart.

Tidtabeller och uppsamlingsplats

Du som fått beslut om skolskjuts med skolbuss till ditt barn kan se tidtabell och uppsamlingsplats via e-tjänsten, tidigast två veckor innan höstterminens start.

Hämta tidtabeller för beviljad skolskjuts med skolbuss

Skolbiljett till Hallandstrafikens linjebussar

Ditt barn kan få skolskjuts med Hallandstrafikens linjebussar. Skolbiljetten kan antingen vara laddat på ett fysiskt grundskolekort eller i Hallandstrafikens app, det anger du i ansökan. Skolbiljetten kan användas på Hallandstrafikens linjebussar fram till klockan 20.00 under skoldagar.

Kontakt för frågor och synpunkter

Borttappat kort

Kontakta kommunen om du tappat ditt kort eller om det slutat att fungera.

Ansökan och beslut om skolskjuts

Har du frågor eller synpunkter om ansökan och beslut om ditt barns skolskjuts ska du kontakta kommunen.

Kvarglömda saker på bussen

Kontakta bussbolaget som kör skolbussen om ditt barn glömt något på skolbussen. Vilka bolag som kör skolbuss hittar du i e-tjänsten Länk till annan webbplats..

Rutter, tider, bussen och chauffören

Kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter på skolskjutsens rutt, tider, bussen eller chauffören som kört ditt barn.

Inställd skolskjuts med skolbuss eller taxi

Skulle det bli någon förändring i skolskjuts med kort varsel vid till exempel dåligt väder kommer information att läggas upp här på halmstad.se och Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats..