• Halmstads webbplatser

Lämna kommunal grundskola – utflyttsanmälan

Här gör du en anmälan om ditt barn ska byta skola till en annan kommun, till en friskola eller flytta utomlands. Gäller både grundskola och anpassad grundskola.

Vid byte till skola i annan kommun

  • Kontakta först kommunen du vill byta till för att få information om hur ansökan går till.
  • Göra sedan en utflyttsanmälan i e-tjänsten längre ner på sidan.

Vid byte till friskola

  • Kontakta först den fristående skolan för att ansöka om plats. De har egna regler och intagningsrutiner.
  • När du fått en plats på den fristående skolan och din ansökan är klar där ska du göra en utflyttsanmälan här.

Anmäl utflytt via vår e-tjänst

Utflyttsanmälan – kommunal grundskola

Båda vårdnadshavarna måste signera

Om barnet har flera vårdnadshavare måste båda signera ansökan med e-legitimation. Ansökan blir inte komplett förrän detta skett. Om inte båda vårdnadshavarna signerat tas ansökan bort efter 30 dagar.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten, kontakta kommunen för att få en blankett.