• Halmstads webbplatser

Information från förskola och skola – Unikum

I Unikum kan du få information från din förskola, skola eller fritidshem. Där finns dokumentation om barns och elevers lärande som till exempel planering, utvecklingssamtal, kunskapskrav och lärlogg.

Unikum

Åtkomst till Unikum för myndig elev

Observera att e-tjänsten bara kan användas av vårdnadshavare om eleven är under 18 år. En elev som fyllt 18 år kan ge tillåtelse för annan person att få tillgång till uppgifter.