Skolbyte – önskemål om byte av kommunal skola av andra skäl än flytt

Här ansöker du om att få byta skola till ditt barn. Det gäller om du vill byta inom kommunen av andra skäl än flytt eller om du ska byta till grundsärskola. Här ska du också ansöka om ditt barn har gått i fristående skola, men nu vill börja i kommunal skola.

Här kan du välja kommunal grundskola eller grundsärskola när du ska:

  • byta från fristående skola, till kommunal skola
  • byta skola inom kommunen av andra skäl än flytt
  • byta till grundsärskola

Innan du ansöker

Du kan ansöka om att byta grundskola eller grundsärskola inom kommunen, av andra skäl än en flytt, en gång per termin.

Ditt barn är garanterad plats på en grundskola i elevområdet där barnet bor. Det är inte säkert att du får en plats på skolan du önskar eftersom andra barn som tillhör skolan i elevområdet har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet.

Du ansöker inför nästa termin

Din ansökan gäller inför kommande termin och tas bort vid terminens första dag. Vill du byta skola efter det behöver du göra en ny ansökan.

Ansökningsperiod– ansök inför höstterminen

För att få plats till höstterminens första dag ska du ansöka senast 31 maj.

Ansökningsperiod– ansök inför vårterminen

Ansökningsperioden har passerat.

Du får besked om eventuell ny plats innan terminsstart.

Ansök via vår e-tjänst

Skolbyte – önskemål om byte av kommunal skola

Båda vårdnadshavarna måste signera

Om barnet har flera vårdnadshavare måste båda signera ansökan med e-legitimation. Ansökan blir inte komplett förrän detta skett. Om inte båda vårdnadshavarna signerat tas ansökan bort efter 30 dagar.

Vid val av friskola

Om du ska välja en fristående grundskola ska du inte ansöka här. Kontakta istället den berörda skolan direkt, eftersom att de har sina egna regler och intagningsrutiner.