• Halmstads webbplatser

Skolbyte – önskemål om att byta skola vid flytt inom kommunen

Här ansöker du om att få byta kommunal grundskola när ditt barn ska flytta inom Halmstads kommun. En flytt innebär att barnet ska vara folkbokfört på den nya adressen.

Innan du ansöker

Du kan önska vilken skola du vill. Men ditt barn är i första hand garanterad en plats i det geografiska område, eller elevområde, som hen tillhör. Om det är fullt i området kommer ditt barn bli erbjuden plats i ett angränsande område.

Ansökan om byte för förskoleklass—årskurs 3

Från det år ditt barn går i förskoleklass till och med årskurs 3 har du, vid flytt, möjlighet att ansöka om att byta skola löpande under terminen.

Ansökningsperioder för årskurs 4—9

Behöver ditt barn byta skola på grund av en flytt inom kommunen och går i årskurs 4—9 kan du ansöka om byte vid tre tillfällen per termin. Besked om ny plats får du senast en vecka efter respektive ansökningsperiod.

Aktuell ansökningsperiod
Ansök mellan 18 mars och 23 juni för att få plats till höstterminens första dag.

Gör en flyttanmälan till Skatteverket

Vår e-tjänst hämtar uppgifter från Skatteverket. Det tar upp till två veckor innan din anmälan registreras hos Skatteverket. Om barnet inte är folkbokfört på nya adressen än behöver du bifoga en kopia på flyttanmälan i vår e-tjänst. Till Skatteverkets flyttanmälan Länk till annan webbplats..

Ansök via e-tjänst

Skolbyte – önskemål om byte av kommunal skola vid ändrad folkbokföring

Båda vårdnadshavarna måste signera

Om barnet har flera vårdnadshavare måste båda signera ansökan med e-legitimation. Ansökan blir inte komplett förrän detta skett. Om inte båda vårdnadshavarna signerat tas ansökan bort efter 30 dagar.

Vid val av friskola

Om du ska välja en fristående grundskola ska du inte ansöka här utan kontakta den berörda skolan direkt, eftersom de har egna regler och intagningsrutiner. Sedan gör du en utflyttsanmälan.