• Halmstads webbplatser

Nyinflyttad – ansök till kommunal skola

Här väljer du grundskola eller anpassad grundskola till ditt barn när du ska flytta till Halmstads kommun.

Innan du ansöker

Du kan önska vilken skola du vill, men ditt barn är i första hand garanterad en plats i det geografiska område, eller elevområde, som hen tillhör. Om det är fullt i området kommer ditt barn bli erbjuden plats i ett angränsande område. Det är alltså inte säkert att du får en plats på skolan du önskar, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet.

Gör en flyttanmälan till Skatteverket

Vår e-tjänst hämtar uppgifter från Skatteverket. Det tar upp till två veckor innan din anmälan registreras hos Skatteverket. Om barnet inte är folkbokfört på nya adressen än behöver du bifoga en kopia på flyttanmälan i vår e-tjänst. Till Skatteverkets flyttanmälan Länk till annan webbplats..

Ansök via våra e-tjänst

Nyinflyttad – ansökan till kommunal skola

Båda vårdnadshavarna måste signera

Om barnet har flera vårdnadshavare måste båda signera ansökan med e-legitimation. Ansökan blir inte komplett förrän detta skett. Om inte båda vårdnadshavarna signerat tas ansökan bort efter 30 dagar.

Vid val av friskola

Om du ska välja en fristående grundskola ska du inte anmäla dig här. Kontakta istället den berörda skolan direkt eftersom att de har sina egna regler och intagningsrutiner.