• Halmstads webbplatser

Sjukhusunder­visning

Alla barn och ungdomar i åldern 6–16 år har rätt till undervisning när de befinner sig på sjukhus. Du som går i gymnasieskolan kan få stöd och handledning.

Du som vårdnadshavare eller anhörig till ett barn som vårdas på sjukhus ska anmäla frånvaron till elevens skola.

Sjukhusskolan finns på barn- och ungdom (avdelning 62) på Hallands sjukhus i Halmstad och fungerar som en länk mellan sjukhuset och elevens hemskola.

Kontakta sjukhusskolan

Mejla sjukhusskolan om du har frågor.
sjukhusskolan@halmstad.se

Barn och ungdomar som i årskurs 1–9 som är inskrivna på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen kan få undervisning på BUP-skolan.