Byta och välja grundskola

Här kan du läsa om vad som gäller när du vill byta grundskola inom kommunen, utanför kommunen eller till och från fristående grundskola. Du kan också läsa mer om vad som gäller när ditt barn ska byta skola inför årskurs 4 eller 6.

Förutsättningar vid byte

Det är inte säkert att du får en plats på skolan du vill byta till eftersom andra barn som tillhör skolan har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet.

Om ditt barn får plats på en annan skola än den som ditt barn blir erbjuden är barnet inte längre garanterad skolskjuts.

Byta skola vid flytt inom kommunen

Behöver ditt barn byta skola på grund av en flytt inom kommunen och går i årskurs 4—9 kan du ansöka om byte vid tre tillfällen per termin.

Du kan önska vilken skola du vill. Men ditt barn är i första hand garanterad en plats i det geografiska område, eller elevområde, som hen tillhör. Om det är fullt i området kommer ditt barn bli erbjuden plats i ett angränsande område.

Besked om ny plats får du senast en vecka efter respektive ansökningsperiod.

Från det år ditt barn går i förskoleklass till och med årskurs 3 har du — vid flytt — möjlighet att ansöka om att byta skola löpande under terminen.

Just nu ansöker du senast den 13 februari
för en plats till måndagen den 28 februari 2022.

Kommande ansökningsperioder

Du ansöker mellan den 14 februari och 27 mars
för en plats till måndagen den 11 april 2022.

Du ansöker mellan den 1 juni och 31 juli
för en plats vid höstterminens första dag 2022.

Behöver ditt barn byta grundskola på grund av flytt ansöker du via e-tjänsten.

Val av skola

Byta till eller från fristående skola

Byta från fristående skola

Om du vill byta till en kommunal skola från en fristående kan du önska vilken skola du vill. Men ditt barn är bara garanterad en plats i det geografiska område, så kallat elevområde, som hen tillhör.

Du ansöker om byte via e-tjänsten.

Val av skola

Byta till fristående skola

Om du vill byta till en fristående skola från en kommunal ska du:

  • Kontakta skolan du vill byta till för att få information om hur ansökan går till.
  • Göra en utflyttsanmälan i e-tjänsten.
Utflyttsanmälan – val av skola

Byta till skola i annan kommun

Om du vill byta till en skola i en annan kommun ska du:
  • Kontakta kommunen du vill byta till för att få information om hur ansökan går till.
  • Göra en utflyttsanmälan i e-tjänsten.
Utflyttsanmälan - val av skola

Byta skola av andra skäl 

Önskar ditt barn byta grundskola inom kommunen av andra skäl än en flytt kan du ansöka om byte en gång per termin.

Besked om ny plats får du senast en vecka efter ansökningsperiodens slut.

Din ansökan gäller inför kommande termin och tas bort vid terminens första dag. Vill du byta skola efter det behöver du göra en ny ansökan.

Ansökningsperioder

För en plats till höstterminens första dag ansöker du mellan den 1 mars och 31 juli 2022.

För en plats till vårterminens första dag ansöker du mellan den 1 oktober och 17 december 2022.

Du ansöker här på webbplatsen för att — inom kommunen — byta skola av andra skäl än en flytt.

Val av skola

Flytta till Halmstad och gå i skola

Flyttar du till Halmstad och ditt barn ska gå i grundskola ska du välja skola i god tid via e-tjänsten. Du kan önska vilken skola du vill. Men ditt barn är i första hand garanterad en plats i det geografiska område, eller elevområde, som hen tillhör. Om det är fullt i området kommer ditt barn bli erbjuden plats i ett angränsande område.

Val av skola

Skola för nyanlända

När asylsökande eller nyanlända barn i åldern 6–16 år kommer till Halmstads kommun ska du som vårdnadshavare eller god man anmäla barnet till förskola eller grundskola. Anmälan gör du här på webbplatsen.

Anmälan till grundskola för nyanlända

Gå i skola utomlands

Om ditt barn ska vara utomlands en längre tid behöver du ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola eller göra en utflyttsanmälan.

Läs mer om hur ansökan och anmälan går till.