• Halmstads webbplatser

Byta och välja grundskola

Du kan ansöka om skolplats på en kommunal grundskola i Halmstad i samband med att du flyttar hit eller vill byta från en friskola. Du kan också ansöka om att byta mellan kommunala grundskolor, vid flytt eller av andra skäl. Om ditt barn ska flytta från kommunen ska du göra en utflyttsanmälan. Vi har olika e-tjänster för olika alternativ.

Förutsättningar vid byte

Det är inte säkert att du får en plats på skolan du vill byta till eftersom andra barn som tillhör skolan har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet.

Om ditt barn byter till en annan skola än den tilldelade är barnet inte längre garanterad skolskjuts.

Byta skola vid flytt inom kommunen

Behöver ditt barn byta skola på grund av en flytt inom kommunen? Om barnet går i förskoleklass eller årskurs 1-3 kan du ansöka om att byta skola löpande under terminen. Om barnet går i årskurs 4—9 kan du ansöka om byte vid tre tillfällen per termin.

Skolbyte – önskemål om byte av kommunal skola vid flytt inom kommunen

Byta från fristående skola

Om du vill byta till en kommunal skola från en fristående kan du önska vilken skola du vill. Men ditt barn är bara garanterad en plats i det geografiska område, så kallat elevområde, som barnet tillhör. Gör din ansökan i e-tjänsten:

Skolbyte – önskemål om byte av kommunal skola av andra skäl än flytt

Byta till fristående skola

Om du vill byta till en fristående skola från en kommunal ska du:

  • Kontakta skolan du vill byta till för att få information om hur ansökan går till.
  • Göra en utflyttsanmälan i e-tjänsten:
Lämna kommunal grundskola – utflyttsanmälan

Flytta från Halmstad och byta till skola i annan kommun

Om du ska flytta från Halmstad och vill byta till en skola i en annan kommun ska du:

Lämna kommunal grundskola – utflyttsanmälan

Byta skola av andra skäl 

Önskar ditt barn byta grundskola inom kommunen av andra skäl än en flytt kan du ansöka om byte en gång per termin.

Skolbyte – önskemål om byte av kommunal skola av andra skäl än flytt

Flytta till Halmstad och gå i skola

Flyttar du till Halmstad och ditt barn ska gå i grundskola ska du välja skola i god tid via e-tjänsten:

Nyinflyttad – ansök till kommunal skola

Skola för nyanlända

När asylsökande eller nyanlända barn i åldern 6–16 år kommer till Halmstads kommun ska du som vårdnadshavare eller god man anmäla barnet till förskola eller grundskola. Anmälan gör du här på webbplatsen:

Anmälan till grundskola för nyanlända

Gå i skola utomlands

Om ditt barn ska vara utomlands en längre tid behöver du ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola, eller göra en utflyttsanmälan.