• Halmstads webbplatser

Betyg och omdömen i grundskola

I grundskolan har alla elever i årskurs 1 till 9 rätt till skriftliga omdömen i alla ämnen. Elever i årskurs 6 till 9 får betyg.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska du och ditt barn tillsammans med barnets lärare ha ett utvecklingssamtal. I förskoleklassen bjuds du och ditt barn in till samtal en gång under läsåret.

Individuell utvecklingsplan i årskurs 1–5

I årskurs 1–5 får ditt barn inget betyg, men lärarna gör individuella utvecklingsplaner.

Utvecklingsplan med omdömen och insatser

En gång per läsår får ditt barn en skriftlig individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen dokumenteras i samband med ett av ditt barns utvecklingssamtal och ska hjälpa lärarna att följa upp ditt barns kunskapsutveckling och behov av stöd på rätt sätt.

Planen innehåller omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven undervisas i.

Planen ska även sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Det är skollagen som bestämmer vad den individuella utvecklingsplanen ska innehålla.

Betyg i årskurs 6–9

Visa betyg

Du som vårdnadshavare och elev kan se dina betyg i e-tjänsten eller via appen IST Home Länk till annan webbplats.. Logga in i appen med ditt BankID eller SkolID. Klicka på "Meny" och sedan på "Studieplan".

Se nationella prov och betyg

Betyg vid terminsslut och slutbetyg

Alla elever får betyg i årskurs 6 till och med 9 vid varje terminsslut i alla ämnen utom språkval. Betyg i språkvalet får eleverna från och med höstterminen i årskurs 7.

Du får ditt betyg i samband med terminens slut. Betygen skickas hem till dig via post.

Det sista betyget du får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg. Det är med det betyget som du söker vidare till gymnasieskolan. Slutbetyget finns endast i ett original som du får efter avslutad skolgång.

Betyg och kunskapskrav

Undervisningen i skolan utgår från ämnets eller kursens syfte och centrala innehåll. I varje ämne och kurs finns det också kunskapskrav som beskriver vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne.

Betygsskalan i grundskolan A–F

Betyg sätts efter en nationell sexgradig betygsskala: A, B, C, D, E och F. Bokstäverna A till E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska visa i vilken grad du som elev har uppnått de kunskapskrav som finns för respektive ämne och kurs.

Betygsskalan i anpassade grundskolan A–E

I anpassade grundskolan sätts endast betyg om du eller ditt barn begär det. Det gäller inte elever som läser ämnesområden, då sätts inga betyg. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Om barnet inte uppnår kraven för betyget E sätts inget betyg. Däremot ska ogiltig frånvaro finnas med i terminsbetyget.

Beställ betygskopia eller översättning av betyg

Du kan beställa en kopia på ditt betyg i efterhand för en utbildning du läst på en grundskola i Halmstads kommun. Du kan också beställa översättning av ditt betyg till engelska.

Betyg från grundskola – gör beställning

Skriftligt omdöme

I årskurs 6–9 har alla elever rätt till skriftliga omdömen i de ämnen de läser. De skriftliga omdömena får eleverna i samband med utvecklingssamtalet som hålls en gång per år.

Prövning för godkänt betyg

Om du inte får godkänt i ett ämne har du rätt att pröva ditt betyg. Efter prövningen får du ett betyg i det specifika ämne som prövningen avser.

Om prövning av betyg

Vad är en prövning?

En prövning i grundskolan är en bedömning av dina kunskaper som elev inom ett visst ämne utifrån kunskapskraven i årskurs 9. Du har rätt att göra prövning i ett eller flera ämnen. Det är skolan som fattar beslut om hur prövningen går till och när den ska genomföras.

Vem kan göra en prövning?

  • Du som går i grundskola i Halmstads kommun och vill göra en prövning i ett ämne, tidigare än slutbetyget i årskurs 9, har rätt att göra en prövning i ett eller flera ämnen. Du kan till exempel pröva i ämnet matematik när du går i årskurs 8. Prövningen utgår dock alltid från kunskapskraven i ämnet i årskurs 9.
  • Du som vare sig gått i grundskola i Halmstad eller i övrigt har någon koppling till kommunen kan ändå vända sig till kommunen för att de önskar genomgå en prövning i ett eller flera ämnen.
  • Du kan göra en prövning av betyg i samband med den obligatoriska lovskolan i årskurs 9.

Varför göra en prövning?

Anledningarna till att pröva ett betyg kan variera. Det kan vara att du bott utomlands och har goda kunskaper i ett språk och i stället för att följa undervisningen få ett betyg i ämnet tidigare än i årskurs 9. I fall du får godkänt betyg på prövningen behöver du inte längre följa den ordinarie undervisningen i det aktuella ämnet.

Vad kostar det att göra en prövning?

Om du har gått ur grundskolan och saknar godkänt betyg i det ämne prövningen gäller kostar det inget att göra en prövning. I övriga fall kostar det 500 kronor att genomgå en prövning.

Begära ut ett nytt slutbetyg

Du som redan har slutbetyg har rätt att få ett nytt slutbetyg efter prövning i ett eller flera ämnen. Något nytt slutbetyg utfärdas inte per automatik, men du som prövar ett betyg har rätt att begära ett nytt slutbetyg som innefattar alla ämnen.