• Halmstads webbplatser

Fritidshem

På fritidshem, "fritids", kan elever mellan 6–13 år vara före och efter skolan och under lov. Varje grundskola med barn i dessa åldrar har ett fritids. Fritids och skola har ett nära samarbete.