• Halmstads webbplatser

Börja i förskoleklass

När ditt barn ska börja grundskolan är det obligatoriskt att starta med förskoleklass. Året ditt barn fyller sex år får det därför en plats på en kommunal grundskola. Här kan du läsa om hur fördelningen av platser fungerar och vad det innebär att gå i förskoleklass.

Anmälan till förskoleklass är stängd

När anmälan är öppen kan du logga in i kommunens e-tjänst för att se vilken skola som ditt barn har blivit erbjuden plats på. Du kan välja att tacka ja till den reserverade platsen. Du kan även önska plats på någon annan skola.

Gå i förskoleklass

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt och omfattas av skolplikten som gäller från det kalenderår ditt barn fyller sex år.

Barn går i förskoleklass några timmar per dag och äter lunch på skolan och får på så vis en naturlig övergång från förskola till skola.

Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning vilket förbereder ditt barn inför årskurs 1.

Så fungerar fördelningen av platser

 • När ditt barn ska börja förskoleklass får barnet en plats på en grundskola i kommunen.
 • Senast i februari det året barnet fyller sex år får du information om vilken grundskola barnet erbjudits en plats på inför hösten. Du kan då tacka ja till platsen eller önska en annan skola.
 • Har ni tackat ja till fristående skola reserveras en plats på den skolan.
 • Barnet får en plats på en grundskola i det geografiska område, så kallat elevområde, där hen bor. Det är inte säkert att ditt barn får plats på den skola som ligger närmst förskolan barnet tidigare gått på.
 • Om det finns flera skolor i elevområdet får ditt barn en plats på någon av dessa skolor. Det som avgör är antal barn i varje åldersgrupp och hur nära andra barn i området har till skolan. Ditt barn kan alltså få en plats i en skola som inte ligger närmast hemmet, eftersom det kan finnas ett annat barn som annars skulle få orimligt långt till sin skola.
 • Elever i förskoleklass blir i första hand tilldelad den skola inom elevområdet som det går skolskjuts till. Om det finns skolskjuts till flera skolor utgår vi ifrån folkbokföringsadressen.
 • Finns det fler sökande än antal platser görs fördelning enligt:
  • Sökande inom elevområdet
  • Syskon erbjuds plats i samma skola där äldre syskon går i årskurs F–3 kommande läsår
  • Lottning

Fritidshem

Om du har behov av fritidshem till ditt barn kan du ansöka om fritidshem när du vet vilken skola barnet har fått plats på. Läs mer om fritidshem och ansökan.

Om du önskar en annan skola

Det är inte säkert att du får en plats på skolan du önskar eftersom andra barn som tillhör skolan i elevområdet har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet. Ditt barn är garanterad en plats på den tilldelade skolan även om du önskar plats på andra grundskolor.

Barnet är däremot inte garanterad skolskjuts om du får plats på en annan skola än den tilldelade.

Om du istället önskar en plats på en fristående grundskola ska du:

 • kontakta den skolan för mer information.
 • tacka nej till din tilldelade plats i kommunal grundskola.

Byta grundskola efter skolstart

Du kan önska en annan skola till ditt barn senare under barnets skolgång. Läs mer om vad som gäller när du vill byta grundskola.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan ditt barn få uppskjuten skolplikt. Det innebär att ditt barn inte börjar i någon av de obligatoriska skolformerna förrän höstterminen det kalenderår som ditt barn fyller sju år. Har du frågor om uppskjuten skolplikt kontakta rektorn på ditt barns förskola. Ansökningsblankett får du av rektorn.