Börja i förskoleklass

När ditt barn ska börja grundskolan är det obligatoriskt att starta med förskoleklass. Året ditt barn fyller sex år får det därför en plats på en kommunal grundskola. Här kan du läsa om hur fördelningen av platser fungerar och vad det innebär att gå i förskoleklass.

Gå i förskoleklass

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt och omfattas av skolplikten som gäller från det kalenderår ditt barn fyller sex år.

Barn går i förskoleklass några timmar per dag och äter lunch på skolan och får på så vis en naturlig övergång från förskola till skola.

Förskoleklassen har ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning vilket förbereder ditt barn inför första klass.

Så fungerar fördelningen av platser

  • När ditt barn ska börja förskoleklass får barnet en plats på en kommunal grundskola.
  • Senast i april det året barnet fyller sex år får du information om vilken grundskola barnet erbjudits en plats på inför hösten. Du kan då tacka ja till platsen eller önska en annan skola.
  • Barnet får en plats på en grundskola i det geografiska område, så kallat elevområde, där hen bor.
  • Om det finns flera skolor i elevområdet får ditt barn en plats på någon av dessa skolor. Det som avgör är antal barn i varje åldersgrupp och hur nära andra barn i området har till skolan. Ditt barn kan alltså få en plats i en skola som inte ligger närmast hemmet, eftersom det kan finnas ett annat barn som annars skulle få orimligt långt till sin skola.
  • Syskon erbjuds plats i samma skola där äldre syskon går.

Fritidshem

Om du har behov av fritidshem till ditt barn kan du ansöka om fritidshem när du vet vilken skola barnet har fått plats på. Läs mer om fritidshem och ansökan.

Om du önskar en annan skola

Det är inte säkert att du får en plats på skolan du önskar eftersom andra barn som tillhör skolan i elevområdet har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet. Ditt barn är garanterad en plats på den tilldelade skolan även om du önskar plats på andra grundskolor.

Barnet är däremot inte garanterad skolskjuts om du får plats på en annan skola än den tilldelade.

Om du istället önskar en plats på en fristående grundskola ska du:

  • kontakta den skolan för mer information.
  • tacka nej till din tilldelade plats i kommunal grundskola.

Byta grundskola efter skolstart

Du kan önska en annan skola till ditt barn senare under barnets skolgång. Läs mer om vad som gäller när du vill byta grundskola.