• Halmstads webbplatser

Simundervisning i grundskolan

I förskoleklass och årskurs 2 får barnen intensivundervisning i vattenvana och simkunnighet av simlärare. Från och med årskurs 4 är det skolans idrottslärare som har simundervisning med eleverna.

Undervisningen är på Halmstad Arena bad Länk till annan webbplats. eller utomhusbaden Simstadion brottet, Furulundsbadet eller Getingebadet.

Simundervisning i förskoleklass – årskurs 3

Intensivundervisning i förskoleklass och årskurs 2

I förskoleklass och årskurs 2 får alla elever intensivundervisning i vattenvana och simkunnighet av simlärare från simhallen. Eleverna går på sju lektioner under sju skoldagar i följd.

Du får mer information från skolan inför att ditt barn ska börja simundervisningen.

Extra simundervisning i årskurs 2 och 3

Elever i årskurs 2 kan få extra simundervisning om de inte lärt sig att hoppa i på djupt vatten och simma 50 meter varav 25 meter i ryggläge efter sin intensivundervisning. Elever i årskurs 3 kan i vissa fall få extra simundervisning under skoltid i mån om plats och tid. Det är i sådana fall skolans personal som sköter den extra simundervisningen.

Öva själva på vattenvana

I årskurs 1 erbjuds ingen intensivundervisning, men det är bra med bad och lek i vatten för att barnet ska få vattenvana.

Simundervisning i årskurs 4–9

I årskurs 4–9 ansvarar skolan för simundervisningen med egen idrottslärare. Kontakta barnets skola om du vill veta mer eller har frågor.

Kunskapskrav och betyg

Simning ingår i ämnet Idrott och hälsa. För att få ett godkänt betyg i ämnet i årskurs 6 och 9 ska en elev kunna:

  • simma 200 meter, varav minst 50 meter på rygg och resten på valfritt simsätt
  • hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

I årskurs 9 ska elever också kunna hantera nödsituationer vid vattnet med hjälp av alternativa hjälpmedel under olika årstider.