Getingebadet

Getinge ligger utmed E6 ca 15 kilometer norr om Halmstad. Badet har uppvärmda bassänger, hopptorn och trampolin. Det är fritt inträde.

Bassäng med badande människor

Begränsningar för att minska smittspridning

Maxantal på Getingebadet är borttaget. Samtliga omklädningsrum har öppnats upp.

Badet som har fri entré ligger vid Getingeskolan med ingång mot Ågatan.

Här finns

 • En 50-metersbassäng med avgränsad undervisningsdel för simskola
 • Ett hopptorn
 • En 1-meters-trampolin
 • Barnpool som är 75–90 centimeter djup
 • Enklare omklädningsutrymmen

Tillgänglighet

  • Handdriven lift
  • Anpassad toalett för personer med rörelsehinder

  Personer med assistans har företräde i kön

  Vid fint väder är det ofta mycket folk som besöker utebaden och det kan bli långa köer. Du som har någon form av assistans kan gå förbi kön, om du har ett intyg eller liknande som styrker assistansbehovet. Undantaget gäller endast för den med funktionsnedsättning samt en assistent (eventuellt två vid större insatsbehov). Familjemedlemmar och vänner omfattas inte av undantaget.

  Öppettider och badsäsong

  Badsäsongen 2021 är 31 maj – 29 augusti.

  Ordinarie öppettider

  • Måndag–fredag 10.00–18.30
  • Lördag–söndag, helgdag 10.00–17.30

  Anläggningen är öppen i 30 minuter efter att bassängerna har stängt.

  Ändrade öppettider

  • 19 juni, midsommarafton, stänger badet 15.00

  Hitta till Getingebadet

  Bassängdjup

  • Stora bassängen: 130–160 cm
  • Hopphålan: 350 cm
  • Lilla bassängens djup: 75–90 cm

  Simskola

  Simskola arrangeras varje sommar på de olika utebaden. Simundervisningen hålls av Simklubben Laxen i samarbete med Halmstads kommun.

  Hyra motionsbassäng

  Om du vill boka en bassäng eller bana på Getingebadet, skicka en förfrågan till boka.bad@halmstadarena.se.

  Badregler

  Viktig information innan du besöker Getingebadet, så att din upplevelse blir så bra som möjligt.

  • Lyssna på och följ personalens anvisningar.
  • Var rädd om dig själv och andra för att undvika olyckor.
  • Du som är vuxen är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet.
  • Lämna aldrig ett medföljande barn utan uppsikt.
  • Barn under 12 år och icke simkunniga måste av säkerhetsskäl ha en badande vuxen som sällskap.
  • Små barn ska använda badblöja.
  • Underkläder får inte användas i bassängerna. Endast badkläder i 100 polyester är tillåtet.
  • Hela anläggningen är rökfri.
  • Grillning får endast ske vid avsedda grillplatser.
  • Det är inte tillåtet att dricka alkohol inne på området under ordinarie öppettid.
  • Vid misstanke om brott tillkallas alltid polis.
  • Hundar får inte vistas på området. Gäller dock inte ledarhundar eller polishundar i tjänst.
  • Kommunen ansvarar inte för värdesaker.
  • Följer du inte dessa regler kan du komma att avvisas från området.
  • Maximalt 2000 besökare får vara inne på området samtidigt. 200 personer under coronapandemin.