• Halmstads webbplatser

Lovskola

Elever i årskurs 8 och 9 som inte beräknas nå målen i ett eller flera ämnen eller inte uppnår gymnasiebehörighet i årskurs 9 har möjlighet att gå i lovskola.

Det är obligatoriskt för skolan att erbjuda lovskola till elever som inte har blivit godkända i alla ämnen i årskurs 8 och 9. Du kommer att få ett erbjudande om att gå i lovskola som du kan välja att tacka ja eller nej till. Om du tackar ja har du närvaroplikt som under ordinarie termin.

Datum för lovskola 2023/2024

Alla grundskolor erbjuder lovskola totalt 55 timmar, klockan 08.30–14.30 under skolloven 2023/2024.

  • 30 oktober–1 november 2023 (höstlov)
  • 19–21 februari 2024 (sportlov)
  • 2–4 april 2024 (påsklov)
  • 10 maj 2024 (lovdag)

Elever i årskurs 9 erbjuds 20 timmar utöver de 55 timmarna mellan den 18–20 juni 2024 klockan 08.00–15.15.

Datum för lovskola 2024/2025

Alla grundskolor erbjuder lovskola totalt 54 timmar, klockan 08.30–14.30 under skolloven 2024/2025.

  • 28–30 oktober 2024 (höstlov)
  • 17–19 februari 2025 (sportlov)
  • 14–16 april 2025 (påsklov)

Elever i årskurs 9 erbjuds 21 timmar utöver de 54 timmarna mellan den 17–19 juni 2025 klockan 08.00–15.00.

Undervisning i lovskola

  • Elever i årskurs 8 har rätt till 50 undervisningstimmar.
  • Elever i årskurs 9 har rätt till 75 undervisningstimmar.

Undervisningen sker vanligtvis på elevens egen skola men kan i vissa fall även arrangeras på någon annan skola.

Efter lovskola kan du som har gått ut årskurs 9 ompröva ditt betyg.

Om du har frågor om lovskola kontakta rektorn på din skola.