Lovskola

Elever i årskurs 8 och 9 som inte beräknas nå målen i ett eller flera ämnen eller inte uppnår gymnasiebehörighet i årskurs 9 har möjlighet att gå i lovskola.

Det är obligatoriskt för skolan att erbjuda lovskola till elever som inte har blivit godkända i alla ämnen i årskurs 8 och 9. Du kommer att få ett erbjudande om att gå i lovskola som du kan välja att tacka ja eller nej till. Om du tackar ja har du närvaroplikt som under ordinarie termin.

Undervisning i lovskola

Elever i årskurs 8 har rätt till 50 undervisningstimmar och elever i årskurs 9 har rätt till 75 undervisningstimmar i lovskola. Undervisningen sker vanligtvis på elevens egen skola men kan i vissa fall även arrangeras på någon annan skola.

Efter lovskola kan du som har gått ut årskurs 9 ompröva ditt betyg.

Om du har frågor om lovskola kontakta rektorn på din skola.