• Halmstads webbplatser

Plats på fritidshem enbart under lov

Barn som inte har ordinarie fritidshemplats kan vid behov få plats på fritidshem under skollov.

Anmälan om plats på fritids under lov

Kontakta kommunen för att anmäla behov av plats på fritidshem enbart under lov för upp till fem dagar.

Har du behov av plats på fritidshem under lov för mer än fem dagar ska du göra en ansökan till fritidshem i kommunens e-tjänst.

Gör din anmälan senast 14 dagar innan önskat startdatum.

Anmälan är bindande. Precis som vid ordinarie fritidshemsplacering krävs det att du har ett behov, på grund av arbete eller studier. Ditt barn kan inte få fritids om du är föräldraledig eller arbetssökande.

Avgift för plats på fritidshem under lov

Avgift tas ut för de dagar som du önskat i anmälan, även de som inte har utnyttjats.

  • För tid upp till fem dagar per månad tas avgift ut med 50 kronor per dag.
  • För tid utöver fem dagar per månad tas en månadsavgift ut motsvarande ordinarie avgift för fritidshem.

Avgiften överstiger aldrig vad du som vårdnadshavare skulle ha betalat för en hel månad enligt ordinarie avgift för fritidshem.