• Halmstads webbplatser

Stängningsdagar på fritidshem

Några dagar per termin har fritidshemmen planeringsdagar, vilket innebär att de stänger för att bland annat kunna utbilda personalgruppen.

Vilka dagar ditt fritidshem är stängt kan du se på respektive grundskolas webbsida. Se alla grundskolor i Halmstads kommun.

Önska plats på annat fritidshem när din ordinarie är stängd

När fritidshemmet har stängt på grund av planeringsdag, kan du önska tillfällig plats på ett annat fritidshem om du inte kan lösa omsorgen själv och har behov av plats.

Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag

Önska plats senast två veckor innan

Önska plats minst två veckor innan planeringsdagen för att barnet garanterat ska få en tillfällig plats på ett annat fritidshem. Om det är mindre än två veckor till planeringsdagen kan du fortfarande önska plats, men det är inte säkert att det är möjligt att ordna en plats till barnet.

Vi eftersträvar en nära placering

Du kan inte välja vilket fritidshem som barnet tillfälligt får plats på. I första hand får barnet plats på ett fritidshem som har öppet i samma verksamhetsområde. Om alla fritidshem i verksamhetsområdet har planeringsdag samtidigt, kan barnet bli erbjuden en plats utanför verksamhetsområdet.

Besked om plats

Du får besked om vilket fritidshem barnet tillfälligt fått plats på senast två dagar innan planeringsdagen. Kontakta kommunen om du har önskat plats men inte längre behöver platsen.

Regler och avgifter vid planeringsdagar

  • Fritidshemmet ska informera dig om planeringsdag senast tre månader innan datumet för planeringsdagen.
  • Avgiften för fritidshemsplatsen påverkas inte när fritidshemmet är stängd på grund av planeringsdag.
  • Fritidshem har rätt till planeringsdag sex dagar per läsår.