Fritidshem – önska tillfällig plats vid planeringsdag

Här kan du önska plats på annat fritidshem när ditt barns ordinarie har stängt på grund av planeringsdag

  • Meddela ditt behov av plats i god tid, minst två veckor innan planeringsdagen, för att garanteras en ersättningsplacering.
  • Du får besked om placering senast två dagar innan planeringsdagen du söker för.


(ÅÅÅÅ-MM-DD)


Från och med * (obligatorisk)
Från och med
önskar jag plats på annan förskola på grund av planeringsdag
Till och med... * (obligatorisk)
Till och med...
önskar jag plats på annan förskola på grund av planeringsdag
Vårdnadshavarens kontaktuppgifter
Vårdnadshavarens kontaktuppgifter