• Halmstads webbplatser

Fritidshem – ändra dina kontaktuppgifter

Du kan ändra dina kontaktuppgifter så att fritidshemmet eller kommunen kan kontakta dig med information om barnets plats på fritidshemmet.

Ändra kontaktuppgifter