• Halmstads webbplatser

Korttidstillsyn för skolungdom över 13 år

Korttidstillsyn fungerar som ett fritidshem för dig som är 13–20 år och har en funktionsnedsättning. Du kan få korttidstillsyn på skoldagar, studiedagar och lov när dina vårdnadshavare arbetar, studerar eller är föräldralediga.

Information på lättläst svenska

Skolungdomar med funktionsnedsättning
kan ha svårt att vara ensamma
när deras föräldrar arbetar.
De kan då få korttidstillsyn efter skolan
och på loven.
Föräldern söker korttidstillsyn för barn över 13 år.

På korttidstillsynen får du möjlighet att koppla av, delta i aktiviteter och umgås med andra.

Personal

På korttidstillsynen finns bemanning för att ge dig vård och stöd utifrån ditt individuella behov. Personalen har utöver formell utbildning även kunskap om funktionsnedsättningar och bemötandets betydelse. Medicin hanteras av sjuksköterska.

Kostnad

Du, eller dina föräldrar, debiteras en avgift för de måltider du äter under korttidstillsynen. I övrigt är insatsen kostnadsfri.

Resor till korttidstillsyn

Det är dina anhöriga som ansvarar för resor till och från korttidstillsynen. Om du bor tillfälligt hos en kontaktfamilj och resorna är svåra att lösa, finns det möjlighet att ta hjälp av kontaktfamiljen istället.

Ansök om korttidstillsyn

Ansök om korttidstillsyn

När du fått beslut om korttidstillsyn, gör du upp om tider med den enhet du tillhör. Om du vill ändra tiderna i efterhand kan du endast göra det om det finns plats och tillräckligt med personal.

Några dagar per termin har korttidstillsynen planeringsdagar, vilket innebär att de stänger för att bland annat kunna utbilda personalgruppen.

Lagar som styr insatsen

Korttidsvistelse är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats. (LSS).