Säga upp plats på fritidshem

Om ditt barn inte längre har behov av plats i fritidshem för att barnet till exempel ska flytta eller byta skola, eller om du som vårdnadshavare inte arbetar eller studerar ska du säga upp platsen.

Den vårdnadshavaren som är platsinnehavare gör uppsägningen i e-tjänsten. När du gjort din uppsägning i e-tjänsten ska du även meddela personalen på fritidshemmet. 

Säg upp plats i fritidshem

30 dagars uppsägningstid

Uppsägningstiden är 30 dagar efter att du sagt upp platsen. Du betalar avgift och kan nyttja platsen under hela uppsägningstiden.

Automatisk uppsägning när barnet fyller 13 år

Om du inte säger upp platsen själv sägs den upp automatiskt vid skolans terminsslut det år barnet fyller 13 år.