• Halmstads webbplatser

För pedagoger

På KomTek kan du som är pedagog gå på teknikworkshop och föreläsningar, få handledning i verkstaden, låna teknikutrustade lokaler och verktyg, låna tekniklådor till klassrummet eller få coachning i hur du kan jobba med teknikämnet i förskolan och skolan. Både kommunala och fristående förskolor och skolor kan ta del av KomTeks utbud.