Teknik­utmaningen

Varje år arrangerar KomTek Den stora teknikutmaningen för elever i årskurs 1–9. Teknikutmaningen är en metod för att arbeta med teknikämnet kopplat till läroplanen. KomTek samarbetar med Ung Företagsamhet i Teknikutmaningen och alla tävlande får tillgång till deras läromedel.

Entreprenörskap och teknisk klurighet

Under projektet arbetar eleverna med Ung Företagsamhets utbildningsmaterial som stärker kunskaperna i entreprenörskap. Eleverna får visa på teknisk klurighet under uppdraget genom att till exempel jobba med mekanik, ritningar, bygga modeller eller använda sig av programmering, CAD, 3D eller digitala verktyg.

KomTek bidrar vid behov med kunskap inom dessa områden under hela processen. Du som lärare får hjälp och fortbildning på KomTek och kommer även att arbeta med utbildningsmaterial från Ung Företagsamhet under processen. Utbildningstillfällen för dig som lärare kommer i september.

Det finns inget rätt eller fel! Hör av dig med de frågor och funderingar som dyker upp så ser vi till att stötta på bästa sätt.

Teknikutmaningen för årskurs 1–5

Årskurs 1–5 får varje år ett uppdrag, i år handlar det om Den smarta framtidsstaden. Kommunstyrelsen i Halmstad har skickat ett brev med ett uppdrag:

Läs brevet med uppdraget


Den smarta framtidsstaden!

Hej alla barn och elever i årskurs 1–5 i Halmstads kommun!

Nu behöver kommunen er hjälp med att få fram kreativa idéer när det gäller vår framtid! Hur kommer vi att bo och leva när ni är vuxna?

Fundera tillsammans:

  • Vilka slags hus kommer vi att bo i?
  • Vilka olika byggnader kommer att finnas i Halmstad?
  • Hur kommer skolorna att se ut?
  • Hur kommer vi att transportera oss genom stan?
  • Vart kommer soporna att ta vägen?
  • Vilka material kommer vi att bygga med?
  • Vilka yrken kommer att behövas när vi bygger framtidens smarta stad?
  • Hur ska alla vi invånare samsas och skapa en fin stad där alla kan trivas?

Det skulle betyda jättemycket för oss om ni kunde hjälpa oss med att bygga modeller av hur Halmstad kan se ut i en framtid, minst 30 år framåt.

Exempel på en del av kommunen som kommer att omvandlas framöver – kanske har ni tankar och idéer kring detta?

Hälsningar

Jonas Bergman (m)
kommunstyrelsens ordförande, Halmstads kommun

Redovisning av uppdraget

På Halmstads Arena den 1 mars 2022 kommer alla att få ställa ut och berätta om sina bidrag för en jury som är på plats. Sedan blir det prisutdelning! Där kommer också att finnas roliga teknikaktiviteter för alla att prova på. Om pandemin gör att vi inte kan genomföra en fysisk träff så kommer allt att redovisas digitalt. Information om tider och allt praktiskt kommer att komma ut under hösten.

Teknikutmaningen för årskurs 6–9

Hjälp företag med case

Företag ger uppdrag till elever i årskurs 6–9 som de får jobba med under läsåret. Uppdragen kan handla om olika områden som företagen behöver hjälp med, till exempel produktutveckling, förbättringar, granskning utifrån miljöperspektiv eller social hållbarhet. Det finns inga rätt eller fel.

Teknikutmaningen är en chans för elever att arbeta med skarpa case.

Eleverna besöker företaget

Eleverna besöker företaget fysiskt eller digitalt minst en gång under uppdraget. Vid besöket ska de sätta sig in i företagets verksamhet och tillsammans diskuterar ni uppdraget och kommer fram till en tidsplan.

Redovisning av uppdraget

Eleverna redovisar uppdraget i klassrummet eller ute på företaget. En jury, KomTek och Ung Företagsamhet är med vid redovisningen. Eleverna skriver rapporter och skolan kan anordna en minimässa eller dokumentera arbetet genom film eller liknande. Redovisning av bidragen sker senast i mitten av maj 2022.

Anmälan till Teknikutmaningen

Du kan anmäla din klass till teknikutmaningen löpande under året.

Anmälan till Teknikutmaningen