Teknik­utmaningen

Varje år arrangerar KomTek Teknikutmaningen för elever i årskurs F–9. Teknikutmaningen är en metod för att arbeta med teknikämnet kopplat till läroplanen. KomTek samarbetar med Ung Företagsamhet. Detta läsår firar Teknikutmaningen 10 år och vi hoppas på ännu fler deltagande klasser.

Entreprenörskap och teknisk klurighet

Under projektet får klassen besök av en ambassadör från Ung Företagsamhet. Eleverna får visa på teknisk klurighet under uppdraget genom att till exempel jobba med mekanik, ritningar, bygga modeller eller använda sig av programmering, CAD, 3D eller digitala verktyg.

KomTek bidrar vid behov med kunskap inom dessa områden under hela processen. Du som lärare får hjälp och fortbildning på KomTek och kommer även att arbeta med utbildningsmaterial från Ung Företagsamhet under processen. Utbildningstillfällen för dig som lärare kommer i september.

Det finns inget rätt eller fel! Hör av dig med de frågor och funderingar som dyker upp så ser vi till att stötta på bästa sätt.

Teknikutmaningen för årskurs F–6

Uppdraget för F–6 läsåret 2022/2023 handlar om hur vi kan anpassa oss efter kommande klimatförändringar som till exempel stigande havsnivåer, skyfall och översvämningar.

Läs brevet med uppdraget

Halmstad och vattnet

Hej alla barn och elever i årskurs F–6 i Halmstads kommun!

Du har säkert hört att vårt klimat förändras och att hur vi människor lever är en orsak till det. Även om vi gör vad vi kan för att ändra hur vi lever och tänker för att inte påverka miljön mer än nödvändigt så vet vi att det kommer att bli fler värmeböljor, skyfall och översvämningar i framtiden.

Över hela världen funderar man på hur man ska möta framtiden som har lite annorlunda förutsättningar. Även Halmstad står inför en stor utmaning. Om vi inte gör något kommer stora delar av vår stad, vid extrema väderhändelser, att ligga under vatten om 50 år. Kommunen har tagit reda på hur de förväntade vattennivåerna kommer att breda ut sig och gjort ett förslag på hur vi kan skydda staden. Här behövs fler förslag på hur vi kan skydda staden från vattnet.

Om vi tänker riktigt smart redan nu kommer vi säkert att lösa många problem och spara mycket pengar.

Det skulle vara jättebra om ni kunde hjälpa oss att fundera ut en klurig, rolig och ny lösning på hur man kan göra med ett område som riskerar att översvämmas en period när det varit oväder.

Kan vi tänka oss att dra nytta av skyfall, översvämningar och en stigande havsnivå?

  • Tänk om man kunde spara vattnet från en översvämning eller ett skyfall tills det blir vattenbrist
  • Tänk om man kan utnyttja att ett område översvämmas en period till att förvandla det till något annat
  • Tänk om det finns större möjligheter att nyttja strömmande vatten som energikälla

Varje klass får välja ett område i sin närmiljö att arbeta med.

Hälsningar

Jonas Bergman (m)
kommunstyrelsens ordförande, Halmstads kommun

Redovisning av uppdraget

I slutet av vårterminen 2023 kommer alla att få ställa ut och berätta om sina bidrag för en jury på Halmstad Arena. Sedan blir det prisutdelning! Där kommer också att finnas roliga teknikaktiviteter för alla att prova på. Information om tider och allt praktiskt kommer att komma ut under hösten.

Teknikutmaningen för årskurs 7–9

Hjälp företag med case

Företag ger uppdrag till elever i årskurs 7–9 som de får jobba med under läsåret. Uppdragen kan handla om olika områden som företagen behöver hjälp med, till exempel produktutveckling, förbättringar, granskning utifrån miljöperspektiv eller social hållbarhet. Det finns inga rätt eller fel.

Teknikutmaningen är en chans för elever att arbeta med skarpa case.

Eleverna besöker företaget

Eleverna besöker företaget fysiskt eller digitalt minst en gång under uppdraget. Vid besöket ska de sätta sig in i företagets verksamhet och tillsammans diskuterar ni uppdraget och kommer fram till en tidsplan.

Redovisning av uppdraget

Eleverna redovisar uppdraget i digitalt. Juryn består av representanter från näringslivet, KomTek och Ung Företagsamhet. Eleverna skriver rapporter och dokumenterar arbetet genom foto och film. Redovisning av bidragen sker senast i maj 2023.

Anmälan till Teknikutmaningen

Nu kan anmäla din klass till Teknikutmaningen.

Anmälan till Teknikutmaningen