Bra att veta som elev

Sjukanmälan, lektioner och föreställningar – det här kan vara bra att känna till som elev på kulturskolan.

Information, administration, chatt och undervisningsmaterial

I StudyAlong får du information och undervisningsmaterial från din lärare. Du kan också chatta och hantera din plats på kulturskolan.

StudyAlong

Ladda ner StudyAlong-appen

I StudyAlong-appen kan du se dina kurser och ditt schema, chatta, få information från din lärare, rapportera frånvaro och få notiser om nya händelser. Sök efter "StudyAlong" där du brukar ladda ner appar.

Sjukanmälan och frånvaro

Om du inte kan komma till lektionen på grund av sjukdom eller annat, ska du sjukanmäla dig i StudyAlong.

För gruppens och för din egen skull är det viktigt att försöka närvara på kursen varje vecka. Om du inte kommer till en lektion utan att ha meddelat det kommer kulturskolan kontakta dig eller din förälder.

Sjukanmälan i StudyAlong

Om lektionen ställs in

Om lektionen måste ställas in får du information om det via sms, e-post eller StudyAlong-appen. Se därför till att registrera ditt telefonnummer och e-post i StudyAlong och ladda ner appen.

Antal lektioner

Lektionerna är olika långa beroende på ämne och gruppens storlek, men eleven får minst 20 minuters lektionstid per vecka.

Eleverna får minst 27 lektioner per läsår, 14 på hösten och 13 under våren, inklusive konserter, föreställningar och vernissager. Undervisningen kan ställas in om läraren är sjuk eller ska på fortbildning. Vi följer grundskolans terminstider.

Öva mellan lektionerna

På kulturskolan ska elever lära sig och utvecklas i sitt ämne. Därför behöver eleverna öva hemma mellan gångerna så att de lär sig fortare. Ju mer de kan desto roligare blir det!

Vi är alla ansvariga för att vi trivs tillsammans och lär oss nytt

På kulturskolan är vi många som möts varje vecka. Därför har vi alla god ordning på vårt arbetsmaterial. Vi håller tiderna och lämnar lokalerna i fint skick efter oss. Vi är trevliga mot varandra och bemöter varandra med respekt och omsorg.

Rutiner under pandemin

Vi välkomnar alla våra elever, gamla som nya, till undervisning ute på skolor och på plats vid kulturhuset Najaden. Vi är självfallet måna om att noga följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen, och fortsätter därför att hålla avstånd, ser till att undvika trängsel och tvättar och spritar händerna.

Kulturskolan erbjuder inte distansundervisning.

Alla elever kommer in på skolan genom huvudentrén och ska, precis som i våras, lämna Kulturskolan via dörren på baksidan. På så vis undviks onödig trängsel.

Föräldrar till fortsättningselever får gärna följa sina barn fram till Kulturskolans ytterentré, men släpps inte in på skolan. Eventuell hämtning av barn sker på baksidan.

Föräldrar till nybörjare har tillträde till skolan på så sätt att varje elev kan åtföljas av en förälder. Föräldern kan då följa eleven till undervisningslokalen, och ska därefter vänta inomhus, men undvika trängsel. Detta kan upprepas två eller tre gånger varefter vi önskar att också den föräldern väntar utanför på baksidan.

Grundundervisning: I Suzukiundervisning är förälders närvaro i undervisningen önskvärd; dels för att barnen är så små, dels för att det är pedagogiskt viktigt. I barndans kommer föräldern att till en början närvara i danssalen; därefter ska föräldern vänta utanför och efter några gånger utomhus. Berörda föräldrar kontaktas av respektive lärare.
Som förälder kan du också få tillträde till skolan om du har barn som, av någon anledning, inte kan lämnas ensamt. Förälder avtalar då detta med berörd pedagog.

För alla Kulturskolans elever gäller:
• Att stanna hemma vid sjukdomssymptom, också vid milda sådana
• Att stanna hemma om någon i familjen är sjuk eller uppvisar sjukdomssymptom
• Klä om hemma (dansare), kom endast fem minuter före klass, och gå sedan direkt hem
• Handtvätt och spritning före klass och efter klass
• Fyll vattenflaskor hemma

Konserter, uppvisningar, utställningar och föreställningar

Du kommer som elev på kulturskolan att få chans att visa vad du lärt dig på konserter, uppvisningar, utställningar och föreställningar. Tillsammans med din lärare förbereder du dig inför din uppvisning så att du känner dig trygg. Att delta är helt frivilligt.

Tillsammans gör vi runt 300 utåtriktade aktiviteter om året. En del av konserterna och föreställningarna ordnas av föräldraföreningar på skolan. Dessa föreningar är väldigt betydelsefulla. De hjälper till med evenemang och ser till att eleverna får in en del pengar som kan leda till studieresor och läger av olika slag.

Publiken är en viktig del av en uppvisning, därför ska både elever och anhöriga stanna kvar på hela föreställningen och ser på alla som uppträder.

Några av våra evenemang är riktigt stora och påkostade och då kan det vara en entréavgift.