• Halmstads webbplatser

Gymnasieskolor i Halmstad

Det finns tre kommunala gymnasieskolor i Halmstad med många olika program, inriktningar och kurser. Du får möta välutbildade lärare och många olika sätt att arbeta på. Skolorna jobbar mycket med internationella utbyten, företag och andra kommuner. När du behöver hjälp så finns studie- och yrkesvägledare, stöd i olika ämnen, bibliotek, specialpedagoger och en bra elevhälsa.