• Halmstads webbplatser

Kontakt­uppgifter

Vill du komma i kontakt med någon på Sturegymnasiet? Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledare, skolledning och elevhälsa. Är du elev så når du din lärare enklast via Teams.

Sjukanmälan för elev

0515-77 70 14
Ring före kl. 12.00.
Efter kl. 12.00 blir sjukanmälan för nästkommande dag.
Läs mer om sjukanmälan och frånvaro.

Anmäl och se sjukfrånvaro i Skola 24

Kontakta Sturegymnasiet

035-13 79 71 (Expeditionen)

Köket: 0766-11 02 91

För allmänna frågor om gymnasieskola, kontakta kommunen.
Beställ betyg från gymnasieutbildning (för före detta elev)

Skicka ett meddelande till skolan


Besök av politiska ungdomsförbund ska anmälas i förväg

Vecka 15 och 16 är de politiska ungdomsförbunden välkomna till de kommunala gymnasieskolorna för att informera om sin politik. Men för att säkerställa att ordningen på skolan upprätthålls, och att alla partier behandlas opartiskt, ska alla besök anmälas i god tid till skolans gymnasiechef. Skolan inte är en allmän plats där alla har rätt att vistas.

Besöks- och leveransadress

Engelbrektsgatan 36, Halmstad

Besök ett program

Hitta hit

Kontaktpersoner

Skolledning

Rektorer

Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Marcus Bengtsson
073-200 75 53
marcus.bengtsson@halmstad.se

Rektor Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogrammet IMA
Peter Hjelm
070-371 23 17
peter.hjelm@halmstad.se

Anpassad gymnasieskola
Ola Westmar
072-0830854
ola.westmar@halmstad.se

Lärlingsutbildningen, Försäljnings- och serviceprogrammet
Christina Lindsmyr (tillförordnad)
076-611 25 28
christina.lindsmyr@halmstad.se

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Introduktionsprogrammet IMAAST,

Ola Bondesson
0723-94 85 38
ola.bondesson@halmstad.se

Gymnasiechef

Maria Melander
0708-45 56 23
maria.melander@halmstad.se

Studie- och yrkesvägledare

Estetiska programmet (inriktningarna musik, film, dans, teater samt bild- och formgivning), Samhällsvetenskapsprogrammet, Service- och försäljningsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Tittie Johnsson
070-201 48 35
tittie.johnsson@halmstad.se

Anpassad gymnsieskola och Introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2 (IMAAST).
Eva-Marie Paulsson
070-913 64 32
eva-marie.paulsson@halmstad.se

Lärlingsutbildningen
Mia Berglund
0720-83 99 17
maria.b.berglund@halmstad.se

Skolsköterskor

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2 (IMAAST) och medicinskt ledningsansvarig
Åsa Andersson
0720-84 20 38
asa.andersson1@halmstad.se

Estetiska programmet, lärlingsutbildningen och samhällsvetenskapsprogrammet
Anna Heimler
073-303 86 42
anna.heimler@halmstad.se

Introduktionsprogram
Haidi Daneshmir
072-516 14 86
haidi.daneshmir@halmstad.se

Anpassad gymnasieskola hotell- och turismprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. handels- och administrationsprogrammet)
Anita Wickbom
070-928 51 73
anita.wickbom@halmstad.se

Cecilia Fränngård
Skolläkare (tidsbeställning hos skolsköterskan)

Kuratorer

Pauline Damouni
Kurator för hotell- och turismprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (handel- och administration åk 2–3) och samhällsvetenskapsprogrammet
076-145 89 60
pauline.damouni@halmstad.se

Anna Smith
Kurator för estetiska programmet
073-340 25 64
anna.smith@halmstad.se

Alexandra Asman
Kurator för anpassad gymnasieskola, lärlingsutbildningen och restaurang- och livsmedelsprogrammet
073-232 88 98
alexandra.asman@halmstad.se

Britten Nilsson
Kurator för introduktionsprogrammet och introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2 (IMAAST)
britten.nilsson@halmstad.se

Specialpedagoger

Morgan Bengtsson
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för samhällsprogrammet, estetiska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet
072-239 84 30
morgan.bengtsson@halmstad.se

Elin Mathisen
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för hotell-och turism programmet, försäljning- och serviceprogrammet (f.d handels- och administrationsprogrammet) och introduktionsprogrammet.
073-303 51 17
elin.mathisen@halmstad.se

Helena Kjellström
Arbetar med pedagogiskt stöd för Nationellt program Anpassad gymnasieskola.
073-200 75 43
helena.kjellstrom@halmstad.se

Lena Madestam
Arbetar med pedagogiskt stöd för Individuellt program Anpassad gymnasieskola.
072-152 87 78
lena.madestam@halmstad.se

Ida Hulenvik
Arbetar med pedagogiskt stöd för individuellt program Anpassad gymnasieskola.
070-844 36 68
ida.hulenvik@halmstad.se

Socialpedagog

Vår socialpedagog arbetar aktivt för elevers trygghet och välmående. Erbjuder stödjande samtal med elever, arrangerar aktiviteter på skolan och kan hjälpa både elever, lärare och mentorer i klass vid behov. Har tystnadsplikt.

Therese Sivertsvik
072-152 87 73
therese.sivertsvik@halmstad.se

Bibliotek

På Sturegymnasiets bibliotek arbetar bibliotekarierna Ingegärd och Katarina. Besök gymnasiebibliotekens webbplats för att få tillgång till katalog och digitala resurser : https://gymnasiebiblioteken.halmstad.se/ Länk till annan webbplats.
Telefon: 0766-11 13 29
Epost: bibliotek.sture@halmstad.se