Kontakt­uppgifter

Vill du komma i kontakt med någon på Sturegymnasiet? Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledare, skolledning och elevhälsa. Är du elev så når du din lärare enklast via Teams.

Sjukanmälan för elev

0515-77 70 14
Ring före kl. 12.00.
Efter kl. 12.00 blir sjukanmälan för nästkommande dag.
Läs mer om sjukanmälan och frånvaro.

Anmäl och se sjukfrånvaro i Skola 24

Kontakta Sturegymnasiet

035-13 79 71 (Expeditionen)

Köket: 0766-11 02 91

För allmänna frågor om gymnasieskola, kontakta kommunen.
Beställ betyg från gymnasieutbildning (för före detta elev)

Skicka ett meddelande till skolan


Besök av politiska ungdomsförbund ska anmälas i förväg

De politiska ungdomsförbunden är välkomna till de kommunala gymnasieskolorna för att informera om sin politik. Men för att säkerställa att ordningen på skolan upprätthålls, och att alla partier behandlas opartiskt, ska alla besök anmälas i god tid till skolans gymnasiechef. Skolan inte är en allmän plats där alla har rätt att vistas.

Besöks- och leveransadress

Engelbrektsgatan 36, Halmstad

Besök ett program

Hitta hit

Kontaktpersoner

Skolledning

Rektorer

Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Marcus Bengtsson
073-200 75 53
marcus.bengtsson@halmstad.se

Rektor Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogrammet IMA
Peter Hjelm
070-371 23 17

Gymnasiesärskolan, Handels- och administrationsprogrammet,
Katrine Jelverot
072-084 32 23
katrine.jelverot@halmstad.se

Lärlingsutbildningen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Introduktionsprogrammet IMAAST

Ola Bondesson
0723-94 85 38
ola.bondesson@halmstad.se

Gymnasiechef

Maria Melander
0708-45 56 23
maria.melander@halmstad.se

Studie- och yrkesvägledare

Estetiska programmet (inriktningarna musik, film, dans, teater samt bild- och formgivning), Samhällsvetenskapsprogrammet, Service- och försäljningsprogrammet (f.d. Handels- och administrationsprogrammet), Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Lärlingsutbildningen.
Tittie Johnsson
070-201 48 35
tittie.arstrand@halmstad.se

Gymnasiesärskolan och samt Introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2 (IMAAST).
Jennifer Evald
0738-68 11 44
jennifer.evald@halmstad.se

Eva-Marie Paulsson (tjänstledig)

Skolsköterskor

Estetiska programmet, lärlingsutbildningen och samhällsvetenskapsprogrammet
Anna Heimler
073-303 86 42
anna.heimler@halmstad.se

Introduktionsprogram, hotell- och turismprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. handels- och administrationsprogrammet)
Haidi Daneshmir
072-516 14 86
haidi.daneshmir@halmstad.se

Gymnasiesärskola, restaurang- och livsmedelsprogrammet, introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2 (IMAAST) och medicinskt ledningsansvarig
Anita Wickbom
070-928 51 73
anita.wickbom@halmstad.se

Cecilia Fränngård
Skolläkare (tidsbeställning hos skolsköterskan)

Kuratorer

Pauline Damouni
Kurator för restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet
076-145 89 60
pauline.damouni@halmstad.se

Anna Smith
Kurator för estetiska programmet och introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2 (IMAAST)
073-340 25 64
anna.smith@halmstad.se

Britten Nilsson
Kurator för gymnasiesärskolan och lärlingsutbildningen
073-232 88 98
britten.nilsson@halmstad.se

Specialpedagoger

Morgan Bengtsson
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för samhällsprogrammet, estetiska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet
072-239 84 30
morgan.bengtsson@halmstad.se

Elin Mathisen
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för hotell-och turism programmet, försäljning- och serviceprogrammet (f.d handels- och administrationsprogrammet) och introduktionsprogrammet.
073-303 51 17
elin.mathisen@halmstad.se

Helena Kjellström
Arbetar med pedagogiskt stöd för Nationellt program Gymnasiesärskolan.
073-200 75 43
helena.kjellstrom@halmstad.se

Lena Madestam
Arbetar med pedagogiskt stöd för Individuellt program Gymnasiesärskolan.
072-152 87 78
lena.madestam@halmstad.se

Ida Hulenvik
Arbetar med pedagogiskt stöd för individuellt program gymnasiesärskolan.
070-844 36 68
ida.hulenvik@halmstad.se

Socialpedagog

Vår socialpedagog arbetar aktivt för elevers trygghet och välmående. Erbjuder stödjande samtal med elever, arrangerar aktiviteter på skolan och kan hjälpa både elever, lärare och mentorer i klass vid behov. Har tystnadsplikt.

Therese Sivertsvik
072-152 87 73
therese.sivertsvik@halmstad.se

Bibliotek