Kontakt­uppgifter

Vill du komma i kontakt med någon på Sturegymnasiet? Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledare, skolledning och elevhälsa. Är du elev så når du din lärare enklast via Teams.

Sjukanmälan för elev

0515-77 70 14
Ring före kl. 12.00.
Efter kl. 12.00 blir sjukanmälan för nästkommande dag.
Läs mer om sjukanmälan och frånvaro.

Anmäl och se sjukfrånvaro i Skola 24

Kontakta Sturegymnasiet

035-13 79 71 (Expeditionen)

Köket: 0766-11 02 91

För allmänna frågor om gymnasieskola, kontakta kommunen.
Beställ betyg från gymnasieutbildning (för före detta elev)

Skicka ett meddelande till skolan


Besök av politiska ungdomsförbund ska anmälas i förväg

De politiska ungdomsförbunden är välkomna till de kommunala gymnasieskolorna för att informera om sin politik. Men för att säkerställa att ordningen på skolan upprätthålls, och att alla partier behandlas opartiskt, ska alla besök anmälas i god tid till skolans gymnasiechef. Skolan inte är en allmän plats där alla har rätt att vistas.

Besöks- och leveransadress

Engelbrektsgatan 36, Halmstad

Besök ett program

Hitta hit

Postadress

Sturegymnasiet
Box 383
301 09 Halmstad

Sociala medier

Sturegymnasiet på Facebooklänk till annan webbplats
Sturegymnasiet på Instagramlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner

Skolledning

Rektorer

Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Marcus Bengtsson
073-200 75 53
marcus.bengtsson@halmstad.se

Rektor Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogrammet IMA
Peter Hjelm
070-371 23 17

Gymnasiesärskolan, Handels- och administrationsprogrammet,
Katrine Jelverot
072-084 32 23
katrine.jelverot@halmstad.se

Lärlingsutbildningen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Introduktionsprogrammet IMAAST

Ola Bondesson
0723-94 85 38
ola.bondesson@halmstad.se

Gymnasiechef

Maria Melander
0708-45 56 23
maria.melander@halmstad.se

Studie- och yrkesvägledare

Estetiska- , handels- och administrations-, hotell och turism-, restaurang- och livsmedels- och samhällsvetenskapliga programmet samt Lärlingsutbildningen
Tittie Årstrand
070-201 48 35
tittie.arstrand@halmstad.se

Gymnasiesärskolan och samt Introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2.
Jennifer Evald
0738-68 11 44
jennifer.evald@halmstad.se

Eva-Marie Paulsson (tjänstledig)

Skolsköterskor

Anna Heimler
Skolsköterska – ES (estetiska propgrammet), GL (lärlingsutbildningen) och SA (Samhällsvetenskapsprogrammet)
073-303 86 42
anna.heimler@halmstad.se

Haidi Daneshmir
Skolsköterska – IM (introduktionsprogram, HT (hotell och turismprogrammet och HA (handels- och administrationsprogrammet)
072-516 14 86
haidi.daneshmir@halmstad.se

Anita Wickbom
Skolsköterska – Gymnasiesärskola, IMAAST (Introduktionsprogram individuellt alternativ autismspektrumtillstånd 1–2) och MLA (medicinskt ledningsansvarig)
070-928 51 73
anita.wickbom@halmstad.se

Cecilia Fränngård
Skolläkare (tidsbeställning hos skolsköterskan)

Kuratorer

Pauline Damouni
Kurator för RL, HT, HA, SA
076-145 89 60
pauline.damouni@halmstad.se

Anna Smith
Kurator för ES, IMAAST1 och IMAAST2
073-340 25 64
anna.smith@halmstad.se

Britten Nilsson
Kurator för Gysär, Språkintroduktion och Lärlingsutbildning
073-232 88 98
britten.nilsson@halmstad.se

Specialpedagoger

Morgan Bengtsson
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för Samhällsprogrammet och Estetiska programmet
072-239 84 30
morgan.bengtsson@halmstad.se

Elin Mathisen
Specialpedagog
Arbetar med pedagogiskt stöd för Hotell-och turism programmet, Handelsprogrammet och Introduktonsprogram
073-303 51 17
elin.mathisen@halmstad.se

Socialpedagog

Vår socialpedagog arbetar aktivt för elevers trygghet och välmående. Erbjuder stödjande samtal med elever, arrangerar aktiviteter på skolan och kan hjälpa både elever, lärare och mentorer i klass vid behov. Har tystnadsplikt.

Therese Sivertsvik
072-152 87 73
therese.sivertsvik@halmstad.se

Bibliotek