Kontakt­­uppgifter

Vill du komma i kontakt med någon på Sannarpsgymnasiet? På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till studievägledare, skolledning och elevhälsa. Är du elev så når du din lärare enklast via Teams.

Sjukanmälan för elev

0515-77 70 14
Ring före kl. 12.00.
Efter kl. 12.00 blir sjukanmälan för nästkommande dag.
Läs mer om sjukanmälan och frånvaro.

Anmäl och se sjukfrånvaro i Skola 24

Kontakta Sannarpsgymnasiet

035-13 76 75  (Receptionen)
sannarpsgymnasiet@halmstad.se

För allmänna frågor om gymnasieskola, kontakta kommunen.
Beställ betyg från gymnasieutbildning (för före detta elev)

Skicka ett meddelande till skolan


Besök av politiska ungdomsförbund ska anmälas i förväg

De politiska ungdomsförbunden är välkomna till de kommunala gymnasieskolorna för att informera om sin politik. Men för att säkerställa att ordningen på skolan upprätthålls, och att alla partier behandlas opartiskt, ska alla besök anmälas i god tid till skolans gymnasiechef. Skolan inte är en allmän plats där alla har rätt att vistas.

Lokaluthyrning

Besöks- och leveransadress

Frennarpsvägen 8
302 44 Halmstad

Besök ett program

Hitta hit

Kontaktpersoner

Skolledning

Rektorer

Samhällsvetenskapsprogrammet, samtliga inriktningar
Stina Kasemo
072-386 99 04
stina.kasemo@halmstad.se

Vård- och omsorgsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Håkan Klarén
072-963 86 60
hakan.klaren@halmstad.se

Barn- och fritidsprogrammet
Gymnasiesärskolan
Nationell Idrottsutbildning
Hans-Ove Sandberg
070-560 47 88
hans-ove.sandberg@halmstad.se

Introduktionsprogrammet (IM)
Naturvetenskapsprogrammet
Petra Ekstrand
070-922 08 07
petra.ekstrand@halmstad.se

Idrottsutbildningar
Lotta Hydén, koordinator
070-87 43 799
lotta.hyden@halmstad.se

Gymnasiechef

Cecilia Ek
070-269 60 53
cecilia.ek@halmstad.se


Studie- och yrkesvägledare

Thomas Fagenheim
Naturvetenskapsprogrammet, och vård- och omsorgsprogrammet
076-109 54 86
thomas.fagenheim@halmstad.se

Johanna Lindahl Sten
Samhällsvetenskapsprogrammet, gymnasiesärskolans individuella program
070-845 57 89
johanna.lindahl.sten@halmstad.se

Lina Jarälv
Barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet
073-340 26 92
lina.jaralv@halmstad.se

Skolsköterskor

Kuratorer

Speciallärare

Specialpedagoger

Ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammen, samhällsvetenskapsprogrammet, vård-och omsorgsprogrammet
Camilla Lau
073-405 86 79
camilla.lau@halmstad.se

Barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet,
Christina Danfors
070-981 49 41
christina.danfors@halmstad.se