• Halmstads webbplatser

Kontakt­­uppgifter

Vill du komma i kontakt med någon på Sannarpsgymnasiet? På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till studievägledare, skolledning och elevhälsa. Är du elev så når du din lärare enklast via Teams.

Sjukanmälan för elev

0515-77 70 14
Ring före kl. 12.00.
Efter kl. 12.00 blir sjukanmälan för nästkommande dag.
Läs mer om sjukanmälan och frånvaro.

Anmäl och se sjukfrånvaro i Skola 24

Kontakta Sannarpsgymnasiet

035-13 76 75  (Receptionen)
sannarpsgymnasiet@halmstad.se

För allmänna frågor om gymnasieskola, kontakta kommunen.
Beställ betyg från gymnasieutbildning (för före detta elev)

Skicka ett meddelande till skolan


Besök av politiska ungdomsförbund ska anmälas i förväg

Vecka 15 och 16 är de politiska ungdomsförbunden välkomna till de kommunala gymnasieskolorna för att informera om sin politik. Men för att säkerställa att ordningen på skolan upprätthålls, och att alla partier behandlas opartiskt, ska alla besök anmälas i god tid till skolans gymnasiechef. Skolan inte är en allmän plats där alla har rätt att vistas.

Lokaluthyrning

Besöks- och leveransadress

Frennarpsvägen 8
302 44 Halmstad

Besök ett program

Hitta till Sannarpsgymnasiet

Frennarpsvägen 8

Hitta till Kristinehedsgymnasiet

  • Fordons- och transportprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning: Anläggningsmaskinförare (år 2 och 3)

Besöks- och leveransadress: Kornhillsvägen 56

Kontaktpersoner

Skolledning

Gymnasiechef

Cecilia Ek
070-269 60 53
cecilia.ek@halmstad.se

Rektorer

Mikaela Sönnerstedt Olsberg
Samhällsvetenskapsprogrammet, samtliga inriktningar
070-639 35 73
mikaela.sonnerstedtolsberg@halmstad.se

Håkan Klarén
Ekonomiprogrammet
072-963 86 60
hakan.klaren@halmstad.se

Hans-Ove Sandberg
Barn- och fritidsprogrammet, nationell Idrottsutbildning
070-560 47 88
hans-ove.sandberg@halmstad.se

Dan Håkansson
Fordons- och transportprogrammet
070-830 25 75
dan.hakansson@halmstad.se

Johanna Bergehed
Vård- och omsorgsprogrammet
johanna.bergehed@halmstad.se
073-850 88 09

Petra Ekstrand
Introduktionsprogrammet (IM)
Naturvetenskapsprogrammet
070-922 08 07
petra.ekstrand@halmstad.se

Koordinator

Lotta Hydén
Idrottsutbildningar
070-87 43 799
lotta.hyden@halmstad.se

Studie- och yrkesvägledare

Johan Hebro
Samhällsvetenskapsprogrammet
070-845 57 89
johan.hebro@halmstad.se

Louise Huldin
Naturvetenskapsprogrammet, introduktionsprogrammen, vård- och omsorgsprogrammet.
072-147 95 40
louise.huldin@halmstad.se

Lina Jarälv
Barn- och fritidsprogramme och ekonomiprogrammet
073-340 26 92
lina.jaralv@halmstad.se

Ida Larsson
Fordons- och transportprogrammet
0790-98 16 72
ida.larsson@halmstad.se

Johanna Alexandersson
tjänstledig

Skolsköterskor

Kuratorer

Elvira Andersen
Barn- och fritidsprogrammet och fordon- och transportprogrammet
elvira.andersen@halmstad.se

Emina Demo
Samhällsvetenskapsprogrammet
emina.demo@halmstad.se
079-098 12 91

Ann Lindgren
Vård- och omsorgsprogrammet och ekonomiprogrammet
072-510 64 90
ann.lindgren@halmstad.se

Sonja Lundström
Barn- och fritidsprogrammet
072-201 46 50
sonja.lundstrom-malmberg@halmstad.se

Emma Olsson
Naturvetenskapsprogrammet och individuella programmen
073-201 46 50
emma.olsson@halmstad.se

Socialpedagoger

Speciallärare

Specialpedagoger

Camilla Lau
Ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammen, vård-och omsorgsprogrammet
073-405 86 79
camilla.lau@halmstad.se

Christina Danfors
Barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet
070-981 49 41
christina.danfors@halmstad.se

Mattias Rand
Samhällsvetenskapsprogrammet
073-698 76 77
mattias.rand@halmstad.se

Bibliotek

Telefon: 035-13 76 90
Epost: snbibl@halmstad.se

Gemensamma webbplatsen för gymnasieskolornas bibliotek : Startsida - Halmstad gymnasieskolor Nova Länk till annan webbplats.